Hoppa till innehåll

Banunderhåll, Norra Finland

Karta över underhållsområden i Norra Finland.

Bandisponenter på underhållsområdet för Norra Finlands bannät

Kalle Moilanen (Område 9, inkl. sträckan Idensalmi-Ylivieska, Karleby-Uleåborg och Brahestadsbanan)
tfn 040189 5351
[email protected]

Janne Siira (Områdena för bryggor och friluftsliv i område 9 samt område 10, sträcka Äänekoski-Haapajärvi samt sträckan mellan område 11 Uleåborg-Vartius, Idensalmi-Kontiomäki, Kontiomäki-Porokylä och Murtomäki-Talvivaara)
tfn 040760 6552
[email protected]

Jani Oikarinen (Brygg- och utomhusområden inom område 11 samt banavsnitt Kontiomäki-Taivalkoski, Kontiomäki-Ämmänsaari, Otanmäki-Murtomäki, Kajanaland-Lamminniemi och Vuokatti-Lahnaslampi)
tfn 040 149 1123
[email protected]

Esa-Pekka Nevalainen (Område 12, omfattar förbindelserna Uleåborg-Kolari och Laurila-Kelloselkä)
tfn 040 146 1123
[email protected]

Disponentverksamhet

I norra Finland ansvarar Welado Oy för disponentverksamheten.

Welado Oy
Tutkijantie 9
90590 Uleåborg

Ansvarig järnvägsdisponent
Kevin Lane,
Welado Oy
tfn 040 145 9800
[email protected] 

Sakkunnig, elteknik
Ilpo Karjalainen
tfn 040 154 4333
[email protected]

Avtal om placering av kabelkorsningar
Antti Makkonen
tfn 040 685 9666
[email protected]

Sakkunnig, säkerhetsanordningsteknik
Vesa Mämmi
tfn 050 528 6487
[email protected]

Markanvändnings- och tillståndsärenden
Taru Rouvinen
tfn 0400 242246
[email protected]

Kontroll/reparation av broar och trummor
Jani Oikarinen
tfn 040 149 1123
[email protected]

Disponent, lastningsområden för råvirke
Kimmo Tiainen
tfn 050565 8385
[email protected]

Sakkunnig, projekthantering
Teresa Saarela
tfn 044581 2070
[email protected]

Biträdande disponent
Mika Mäntynen
tfn 040152 9300
[email protected]

Trafikplanering

Trafikplanerare

[email protected]

Matti Haapala
tfn 050 502 3554

Kimmo Pyrhönen
tfn 050 431 0322

Uppbörd av hyra, hela Finland
Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning
Behandling av inkomster
PB 109
13101 Tavastehus

tfn 02955 63884
asiakaspalvelu.laskut(at)palkeet.fi

Trafikledsverket

Trafikledsverkets e-postadresser: [email protected]

Regionchef, underhåll
Niko Klasila
tfn 029 534 3337

Regionchef, byggande
Juhan Tyrväinen
tfn 029 534 3891

Markanvändnings- och fastighetsärenden, avtal om placering enligt banlagen
Juha Tiainen
tfn 029 534 3818

Regionchef, planering
Jarno Viljakainen
tfn 029 534 3812