Hoppa till innehåll

Banunderhåll, Norra Finland

Karta över underhållsområden i Norra Finland.

Bandisponenter på underhållsområdet för Norra Finlands bannät

Risto Pollari (Område 9, inkl. sträckan Idensalmi-Ylivieska, Karleby-Uleåborg och Brahestadsbanan)
tfn 040 558 3704
[email protected]

Jani Oikarinen (Område 10, mellanliggande Äänekoski - Haapajärvi och dess kaj- och utomhusområden) samt kaj- och utomhusområdena i områdena 9 och 11 samt följande banavsnitt i område 11: Kontiomäki - Vartius, Otanbacken - Murtomäki, Kajana - Lamminniemi och Vuokatti - Lahnaslampi)
tfn 040 149 1123
[email protected]

Jenny Paaso  (Område 11 mellan Uleåborg-Porokylä, Idensalmi-Pesiökylä)
puh. 045 883 3293
[email protected]

Matias Pelimanni (Område 12, omfattar förbindelserna Uleåborg-Kolari och Laurila-Kelloselkä)
tfn 040 669 4931
[email protected] 

Disponentverksamhet

I norra Finland ansvarar Ramboll Ab för disponentverksamheten.

Ramboll CM Oy
Kiviharjunlenkki 1A
90220 Uleåborg

Ansvarig järnvägsdisponent
Janne Kerola
Ramboll CM Oy
tfn 040 667 2428
[email protected]

Avtal om placering av kabelkorsningar och sakkunnig, elteknik
Mikael Lohilahti
tfn 044 901 6406
[email protected]

Sakkunnig, säkerhetsanordningsteknik
Vesa Mämmi
tfn 050 528 6487
[email protected]

Markanvändnings- och tillståndsärenden
Taru Rouvinen
tfn 0400 242246
[email protected]

Kontroll/reparation av broar och trummor
Ellimaija Joensuu
tfn 040 912 9380
[email protected]

Disponent, lastningsområden för råvirke
Kimmo Tiainen
tfn 050565 8385
[email protected]

Sakkunnig, projekthantering
Jonne Lehikoinen
tfn 040 662 1696
[email protected]

Biträdande disponent
Mika Mäntynen
tfn 040152 9300
[email protected]

Trafikplanering

Trafikplanerare

[email protected]

Matti Haapala
tfn 050 502 3554

Kimmo Pyrhönen
tfn 050 431 0322

Uppbörd av hyra, hela Finland
Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning
Behandling av inkomster
PB 109
13101 Tavastehus

tfn 02955 63884
asiakaspalvelu.laskut(at)palkeet.fi

Trafikledsverket

Trafikledsverkets e-postadresser: [email protected]

Regionchef, underhåll
Niko Klasila
tfn 029 534 3337

Regionchef, byggande
Juhan Tyrväinen
tfn 029 534 3891

Markanvändnings- och fastighetsärenden, avtal om placering enligt banlagen
Juha Tiainen
tfn 029 534 3818

Regionchef, planering
Arja Lesonen
tfn 029 534 3520