Hoppa till innehåll

Kontakt information

Projekt manager

Heidi Mäenpää

  • 029 534 3819

Direktbanan Esbo–Salo

Banprojekt Under planering Nyland Egentliga Finland

Direktbanan Esbo–Salo är en del av projektet för den snabba tågförbindel-sen Helsingfors–Åbo. Målet är att förkorta restiden mellan Helsingfors och Åbo och utvidga pendlings- och arbetsmarknadsområdena samt öka reg-ionernas dragningskraft och konkurrenskraft. Direktbanan Esbo–Salo är en cirka 95 km lång tvåspårig ny bana som börjar väster om Esbo station och förenas med den nuvarande banan öster om Salo nuvarande station. För direktbanan har man planerat fyra nya stationer i Hista, Veikkola, Vichtis-Nummela och Lempola i Lojo. Den nya banan och stationerna möjliggör ny närtågstrafik mellan Helsingfors och Lempola i Lojo. Direktbanan för-kortar tågresan mellan Helsingfors och Åbo med cirka en halv timme och är som snabbast en timme och 15 minuter.

Utredningsplan

Utredningsplanen för direktbanan Esbo–Salo, Esbo stad, Kyrkslätts kommun, Vichtis kommun, Lojo stad, Salo stad har hållits offentligt framlagd två gånger tidigare, 8 november-8 december 2022 och 12 december 2022-12 januari 2023. 

Utredningsplanen läggas fram på nytt på grund av uppdateringar i utredningsplanrapporten. Uppdateringar har presenterats med ändringsnoteringar. Alla anmärkningar och åsikter om utredningsplanen som inkommit under tidigare framläggandet av utredningsplanen har tagens en notis och behöver inte lämnas på nytt. Kungörelsen finns till påseende 10.1.2024 - 9.2.2024.

Material till påseende 10.1.2024 - 9.2.2024.

Utredningsplanen för direktbanan Esbo-Salo innehåller tre separata rapporter och ett förslag till godkännande av direktbanan Esbo-Salo. 


1) Direktbanan Esbo-Salo, utredningsplan, version A (Trafikledsverket 5/2024). 
Gå till utredningsplanen

2) Utredningsplan för direktbanan Esbo-Salo, miljökonsekvenser, version A (Trafikledsverket 6/2024)
Gå till miljökonsekvenserna

3) Utredningsplan för direktbanan Esbo-Salo,bilaga till miljökonsekvensrapporten, kartatlas, version A
Gå till kartatlasen

Gå till förslaget om godkännande av direktbanan Esbo-Salo, version A.

Annat material till påseende finns här.

 

Tidigare material

Utredningsplanen för direktbanan Esbo-Salo innehåller tre separata rapporter och ett förslag till godkännande av direktbanan Esbo-Salo. 

1) Direktbanan Esbo-Salo, utredningsplan (Trafikledsverket 62/2022). 
Gå till utredningsplanen.

2) Utredningsplan för direktbanan Esbo-Salo, miljökonsekvenser (Trafikledsverket 69/2022)
Gå till miljökonsekvenserna

3) Utredningsplan för direktbanan Esbo-Salo,bilaga till miljökonsekvensrapporten, kartatlas
Gå till kartatlasen 

Gå till förslaget om godkännande av direktbanan Esbo-Salo.

En utredningsplan ska alltid utarbetas i projekt för vilka en miljökonsekvensbedömning (MKB) har gjorts. 
Utredningsplanen grundar sig på den korridor som godkänts i landskapsplanen och kommunerna har uppdaterat de nödvändiga generalplanerna i enlighet med landskapsplanen och utredningsplanen för banan.

Fortsatta åtgärder

Efter framläggandet behandlar Trafikledsverket de utlåtanden och anmärkningar som inkommit och skickar utredningsplanen till Transport- och kommunikationsverket för godkännande efter att generalplanerna färdigställts.
 
Den av Traficom godkända utredningsplanen för direktbanan Esbo-Salo kommer i ett senare skede att finnas till påseende i 30 dygn på Trafikledsverkets webbplats.
 
Arbetet med en järnvägsplan enligt banlagen har också inletts för direktbanan Esbo-Salo. Planen har beställts av projektbolaget Turun Tunnin Juna Oy. Järnvägsplaneringsskedet inleddes 2021 och projektbolaget ansvarar för informationen om järnvägsplanen.
 
Läs mer om planeringens olika skeden https://vayla.fi/sv/planering-byggande/projektprocessen/delta-och-paverka 
 
Läs mer om järnvägsplanen för direktbanan Esbo-Salo: 
https://www.tunninjuna.fi/sv/ 
 

 

Utredningsplanen för direktbanan Esbo-Salo i korthet

Direktbanan Esbo–Salo är en cirka 95 km lång tvåspårig ny bana som börjar väster om Esbo station och förenas med den nuvarande banan öster om Salo nuvarande station. För direktbanan har man planerat fyra nya stationer i Hista, Veikkola, Vichtis-Nummela och Lempola i Lojo. Den nya banan och stationerna möjliggör ny närtågstrafik mellan Helsingfors och Lempola i Lojo. Direktbanan förkortar tågresan mellan Helsingfors och Åbo med cirka en halv timme och är som snabbast en timme och 15 minuter. 
 
På direktbanan Esbo-Salo finns 111 broar och 22 tunnlar med en sammanlagd längd på cirka 31 km. På grund av tunnlarna och de långa broarna minskar banans barriäreffekt när vägförbindelser och naturleder kan lämnas på sin nuvarande plats.
 
I utredningsplanen för direktbanan presenteras nya och ändrade vägarrangemang samt en konsekvensbedömning och åtgärder med vilka man kan minska och undanröja konsekvenserna.
 
Byggkostnaderna för banan är 2,9 miljarder euro (MAKU 130; 2015 = 100).
 

Hankearviointi

 

 

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä.