Hoppa till innehåll

E8 Kolari-Kilpisjärvi

Vägprojekt Avslutad

I projektet rustas flera avsnitt av riksvägen upp mellan Kolari och Kilpisjärvi. I Muonio utrustas en vägsträcka så att den kan användas som testväg för intelligenta transportsystem.

Projektets mål

Målet med projektet Riksväg 21 Kolari-Kilpisjärvi är att förbättra såväl driftssäkerheten för näringslivets transporter som trafiksäkerheten. På vägsträckan Kolari-Muonio-Kilpisjärvi förbättrar man vägkonstruktionen som delvis utsatts för tjäle, breddar vägens tvärsektioner och förbättrar broarna. Av central betydelse på avsnittet Muonio-Kilpisjärvi är bland annat förbättringen av vägsträckorna som är byggda på permafrost (Iitto, Saarikoski och Peera) samt sträckan mellan Muonio och Palojoensuu.

På vägsträckan mellan Kolari och Muonio installeras sensorer med olika typer av mätutrustning, som möjliggör kostnadseffektiv livscykelhantering samt kontinuerlig uppföljning av vägskicket och eventuella ändringar i det.   I fortsättningen lämpar sig vägen för testområde för automatiserad trafik och automatiserad körning. 


Hur projektet framskrider och projektkostnaderna

Åtgärderna för att förbättra vägen indelas i två delar: Kolari–Muonio  och Muonio–Kilpisjärvi. Planerna blir klara 2016 och byggnadsarbetet kan påbörjas 2017. Projektet beräknas vara klart 2018. Vägprojektet har fått finansiering ur paketet för att minska reparationsskulden 2016. Kostnaderna för projektet uppgår till 35 miljoner euro.


Testområde för intelligenta transportsystem

I projektet Aurora skapas ett ur internationellt perspektiv unikt testområde för intelligent automatiserad trafik och ett kompetenscentrum för arktiska förhållanden i Fjällappland. Projektet har fyra delprojekt: automatiserad trafik, digital trafikinfrastruktur, intelligent förvaltning av trafikinfrastrukturen samt mobilitet som tjänst (MaaS).