Hoppa till innehåll

Kontakt information

Trafikledsverket

Projektchef

Erkki Mäkelä

  • 029 534 3822

Sjundeå kommun

Teknisk direktör

Markus Moisio

  • 044 3861 099

Förbättringen av Sjundeå station

Banprojekt Under planering Nyland

Sjundeå station, som är en del av Kustbanan, uppfyller dagens tillgänglighetskrav efter en förbättring och reparation av spåren och närmiljön. Stationens perronger moderniseras, liksom förbindelsen till dem, och områdena för anslutningsparkering utvidgas. En förbättring och reparation av spårens och närmiljöns konstruktioner reducerar behovet av kontinuerligt underhåll. Projektet är i järvägsplaneringsskedet.

En bild från  Sjundeå station

Basinformation om projektet


Ladda ner projektkort (pdf)
Tidsplan
2022—2024
Partners
Arkos Oy, Rejlers Finland Oy, Destia Oy
Kostnader
Cirka en miljon euro för banplaneringen
Projektansvariga
Trafikledsverket
Sjundeå kommun
Mål
  • Att förbättra säkerheten på stationsområdet
  • Att förbättra tillgängligheten genom att bygga bättre tillgängliga rutter
  • Att minska behovet av underhåll
  • Utarbetandet av järnvägsplanen inleds: hösten 2023
  • Offentlig tillställning: våren 2024
  • Järnvägsplanen framlagd: hösten 2024
  • Planen klar: före utgången av 2024

Projektets bakgrund

I hösten 2023 har Trafikledsverket och Sjundeå kommun inlett utarbetningen av järnvägsplanen för att förbättra Sjundeå station. Projektets planeringsobjekt är Sjundeå trafikplats på Kustbanan. Sjundeå station är en station för persontrafik som inte uppfyller dagens krav på till exempel tillgänglighet och säkerhet. Projektet syftar på att förbättra trafikplatsens servicenivå och säkerhet. Dessutom utreds placeringen av övernattningsspår för närtrafiktågen i trafikplatsens närhet. Projektet genomförs som ett samprojekt mellan Trafikledsverket och Sjundeå kommun.

Nuläge

Sjundeå trafikplats är ändstationen för närtåg. Fjärrtågen går via Sjundeå station, men stannar inte där.

Perrongerna på Sjundeå station är korta, 112 och 176 meter. På grund av mjuka bottenförhållanden har perrongerna till stor del sjunkit och uppfyller inte måttkraven på höga perronger. Perrongerna och spårens geometri är i dåligt skick och kräver kontinuerligt underhåll.

Det finns inte tillräckligt med infartsparkeringsplatser i förhållande till passagerarantalet och parkeringsbehovet. Den nuvarande underfarten under banan behöver repareras och dessutom borde dess fria höjd ökas. De tillgängliga rutterna på stationsområdet uppfyller inte dagens tillgänglighetskrav.

Stationen har högtalarsystem, informationstavlor, belysning och cykelställningar. På perrongerna finns väntetak och HRT:s biljettautomat på plattform 2.
 

Sjundeå station, stationsbyggnad på vänster sida

Projektets mål

Projektets huvudsakliga mål är att förbättra stationsområdet så att det fungerar och är tryggt samtidigt som det uppfyller dagens tillgänglighetskrav.  Stationens perronger planeras så att de uppfyller kraven både vad gäller längd och höjd.

Förbindelserna till perrongerna förbättras och i vägvisningen används taktiler, det vill säga reliefbilder, för att säkerställa tillgängligheten. Infartsparkeringsområdena utvidgas och antalet parkeringsplatser utökas.

En förbättring och reparation av spårens och närmiljöns konstruktioner reducerar behovet av kontinuerligt underhåll. Utifrån de granskningar som görs inom projektet planeras eventuellt ett nytt sidospår för närtågens övernattning.

Tidtabell

Banplaneringen startar i hösten 2023 och ska vara klar under 2024.

Informationstillfället

Järnvägsplanen för Sjundeå station presenteras vid ett offentligt informationstillfälle tisdagen den 4 juni kl. 17.30 i auditoriet i Bildningscampuset Sjundeå hjärta på adressen Parkstigen 2, 02580 Sjundeå. Tillträde till auditoriet sker via biblioteksdörren (B-dörren).

Alla som är intresserade av projektet är varmt välkomna till informationstillfället där deltagarna har möjlighet att ställa frågor till experter. Tillfället är öppet för alla invånare och övriga intresserade. Man behöver inte anmäla sig till mötet på förhand.

Under tillfället kan man bekanta sig med planutkasten och ge respons på dem. Mer information finns på adressen https://vayliensuunnittelu.fi/s/ta43/suunnittelu.
 

Kostnader

Kostnadskalkylen för banplaneringsskede är cirka en miljon euro. Enligt förutredningen uppgår kostnadskalkylen för genomförandet av hela projektet till 19 miljoner euro enligt nivån MAKU 105,04 (2015 = 100). Inget beslut har fattats om byggandet.

Innehållspublicerare