Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Vesa Ruohomäki

  • 029 534 3258

Pietarsaari-Pännäinen, turvalaitteet

Ratahanke Käynnissä Pohjanmaa

Hankkeen taustat

Pietarsaari-Pännäinen-rataosalla ei tällä hetkellä ole lainkaan turvalaitteita tai junien kulunvalvontaa. Pietarsaaren liikennepaikan vaihteet ovat asettimilla varustettuja, ja liikennepaikalla sijaitsee kolme itsetoimista varoituslaitosta (Pietarintie, Koulukatu ja Taljasepänkatu). Rataosuus ja liikennepaikka on sähköistetty. Rataosuus ja liikennepaikka eivät ole kauko-ohjauksessa.

Hankkeen sisältö ja tavoitteet

Hankkeessa Pännäinen-Pietarsaari-rataosa varustetaan turvalaitteilla sekä rakennetaan turvalaitejärjestelmien vaatimat tekniset laitetilat ja johtotiet. Hankkeen tavoitteena on varmistaa rataosan häiriötön käyttö ja parantaa sen turvallisuutta. Lisäksi mahdollistetaan ja varmistetaan pitkällä aikavälillä turvalaitejärjestelmän tekninen turvallisuus ja turvallinen junaliikenne.

Pietarsaaren liikennepaikalle asennetaan käytöstä vapautunut Siemens DrS -releasetinlaite, joka siirretään Sievin liikennepaikalta. Asetinlaitteeseen tehdään suunnitelmien mukaiset kytkentämuutokset. Vapaanaolon valvonta toteutetaan akselinlaskentajärjestelmällä. Pietarsaaren kumpikin tulovaihde vaihdetaan keskitetyksi. Lisäksi hankkeessa rakennetaan Pietarsaareen vaihdealue- ja ratapihavalaistus.

Liikennepaikan turvalaitteet toteutetaan RATO 6:n vaatimusten mukaisesti. Pietarsaaren liikennepaikan eteläpää varustetaan pääopastimilla ja raideopastimilla sekä juna- ja vaihtokulkuteillä. Pohjoispää varustetaan raideopastimilla ja junakulkutien päätekohdan merkeillä sekä vaihtokulkuteillä. Pietarintien puolipuomilaitos liitetään asetinlaitteeseen ja siitä tehdään kulkutieriippuvainen. Rataosuus liitetään kauko-ohjausjärjestelmään.

Rataosuus varustetaan junien kulunvalvontajärjestelmällä (JKV). 

Hanke:

  • Mahdollistaa turvallisen liikenteen jatkumisen.
  • Mahdollistaa vähintään nykyisen kapasiteetin sekä vaihtotyöt Pietarsaaressa.
  • Helpottaa tulevien muutosten hallintaa.

Hankkeen aikataulu ja kustannukset

Hanke toteutetaan vuosina 2019-2021 ja sen kustannusarvio on neljä miljoonaa euroa.