Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Vesa Ruohomäki

  • 029 534 3258

Pietarsaari-Pännäinen, turvalaitteet

Ratahanke Valmistunut Pohjanmaa

Hankkeessa Pännäinen-Pietarsaari-rataosa varustettiin turvalaitteilla sekä rakennettiin turvalaitejärjestelmien vaatimat tekniset laitetilat ja johtotiet. Hankkeen tavoitteena oli varmistaa rataosan häiriötön käyttö ja parantaa sen turvallisuutta.

Hankkeen taustat

Pietarsaari-Pännäinen-rataosalla ei ennen hankkeen toteutusta ollut lainkaan turvalaitteita tai junien kulunvalvontaa. Pietarsaaren liikennepaikan vaihteet olivat asettimilla varustettuja, ja liikennepaikalla sijaitsi kolme itsetoimista varoituslaitosta (Pietarintie, Koulukatu ja Taljasepänkatu). Rataosuus ja liikennepaikka on sähköistetty. Rataosuus ja liikennepaikka eivät olleet kauko-ohjauksessa.

Hankkeen sisältö ja tavoitteet

Hankkeessa Pännäinen-Pietarsaari-rataosa varustettiin turvalaitteilla sekä rakennettiin turvalaitejärjestelmien vaatimat tekniset laitetilat ja johtotiet. Hankkeen tavoitteena oli varmistaa rataosan häiriötön käyttö ja parantaa sen turvallisuutta. Lisäksi mahdollistettiin ja varmistettiin pitkällä aikavälillä turvalaitejärjestelmän tekninen turvallisuus ja turvallinen junaliikenne.

Pietarsaaren liikennepaikalle asennettiin käytöstä vapautunut Siemens DrS -releasetinlaite, joka siirrettiin Sievin liikennepaikalta. Asetinlaitteeseen tehtiin suunnitelmien mukaiset kytkentämuutokset. Vapaanaolon valvonta toteutettiin akselinlaskentajärjestelmällä. Pietarsaaren kumpikin tulovaihde vaihdettiin keskitetyksi. Lisäksi hankkeessa rakennettiin Pietarsaareen vaihdealue- ja ratapihavalaistus.

Liikennepaikan turvalaitteet toteutettiin RATO 6:n vaatimusten mukaisesti. Pietarsaaren liikennepaikan eteläpää varustettiin pääopastimilla ja raideopastimilla sekä juna- ja vaihtokulkuteillä. Pohjoispää varustettiin raideopastimilla ja junakulkutien päätekohdan merkeillä sekä vaihtokulkuteillä. Pietarintien puolipuomilaitos liitettiin asetinlaitteeseen ja siitä tehtiin kulkutieriippuvainen. Rataosuus liitettiin kauko-ohjausjärjestelmään.

Rataosuus varustettiin junien kulunvalvontajärjestelmällä (JKV). 

Hanke:

  • Mahdollistaa turvallisen liikenteen jatkumisen.
  • Mahdollistaa vähintään nykyisen kapasiteetin sekä vaihtotyöt Pietarsaaressa.
  • Helpottaa tulevien muutosten hallintaa.

Hankkeen aikataulu ja kustannukset

Hanke toteutettiin vuosina 2019-2021 ja sen toteutuneet kustannukset olivat 2,7 miljoonaa euroa.