Hoppa till innehåll

Kontakt

Projektchef

Kari Partiainen

  • 029 534 3580

Rv 8 Åbo-Björneborg

Projektets mål

Bättre förutsättningar för kollektivtrafiken och gång- och cykeltrafiken. Trafiken blir smidigare, eftersom resetiderna blir kortare och lättare att beräkna. Riskerna för miljöföroreningar minskar i och med att grundvattenområdena skyddas.

Hur projektet framskrider

Byggnadsarbetet inleddes i början av 2014 och hela projektet slutförs 2018. Det byggs inte överallt hela tiden, utan arbetet utförs i faser. 

Just nu pågår den första fasen, där det vidtas åtgärder för att förbättra vägsträckan på flera olika ställen. I den första entreprenaden har byggts vägsträckan mellan Reso och Masku om till motorväg. 

I den andra entreprenaden förlängs motorvägen från Masku till Nousis. Arbetet har börjat i april 2015. 

Övriga entreprenader som ingår i första fasen är vägbyggnadsarbetet mellan Luvia och Björneborg. Entreprenaden i Isomäki i Björneborg har blivit klar på våren 2016. I ett senare skede väljs entreprenören som ska bygga vägbelysningen på båda sidorna om Letala centrum. 

Kostnaderna för projektet

Projektet uppgår till totalt cirka 102,5 miljoner euro. Projektets nyttokostnadskvot är 1,6, vilket innebär att pengarna som investerats i projektet kommer samhället tillgodo som uppnådd nytta med denna koefficient. 


Entreprenaden mellan Reso och Masku uppgår till 45 miljoner euro. Entreprenören är Skanska Infra. Entreprenören på sträckan mellan Masku och Nousis är Destia och projektet uppgår till knappt 20 miljoner euro. Destia är också entreprenör för det separata projektet i Luostarinkylä i Raumo, som uppgår till totalt 9,3 miljoner euro.