Hoppa till innehåll

Säkerhetsanordningar för sjöfarten

Farlederna utmärks med säkerhetsanordningar dvs. sjömärken. Eftersom Finlands vatten är fulla med grund är det omöjligt att navigera enbart med hjälp av kustformationerna. Säkerhetsanordningarna visar på ett åskådligt sätt var farleden löper. Därtill är flera säkerhetsanordningar försedda med en radarreflektor eller radarfyr.

För navigering i mörker är de flesta säkerhetsanordningarna försedda med ljusreflektorer. I lederna för handelssjöfart har de viktigaste säkerhetsanordningarna försetts med ljus. På båtrutterna används i regel inte ljusanordningar. Därför är det bra att ha en ordentlig strålkastare i båten, så att reflektorerna syns på tillräckligt långt håll.

Ensmärkena visar farledslinjen

Prickar, bojar och randmärken visar farledsområdets gräns. Randmärkena ligger utanför farledsområdet. Avståndet från randmärket till farledens gräns är utmärkt på sjökortet. Alla farledslinjer har inte märkts ut med ensmärken. Alla hörnpunkter för farledsområdet har inte heller nödvändigtvis utmärkts med säkerhetsanordningar. Den som rör sig i farleden behöver också ett uppdaterat sjökort som stöd för sin navigering.

Navigeringen bör alltid grunda sig på de säkraste fixpunkterna som finns att tillgå.  Här nedan finns en lite modifierad tillförlitlighetslista från läroboken ”Merenkulun oppikirja I–II”, där de säkraste fixpunkterna nämns först:

  • Fasta säkerhetsanordningar, såsom fyrar, ensmärken och landbaserade fyrar.
  • Övriga byggnader som tydligt avtecknar sig, såsom kyrktorn, kraftverksskorstenar och basstationernas master.
  • Tydliga landmärken, såsom tvärbranta uddar.
  • Flytande säkerhetsanordningar.
  • Låglänta uddar, trädgrupper osv.
  • Låga landtungor.