Hoppa till innehåll

Taivallahti kanal

Vuoksens vattendrag
Heinävesirutten
Sjökort: M243

Tillåtna fartygsmått
31,2 x 7,1 x 1,8 x 12,5 [m]
(längd x bredd x djupgående x höjd)

Förtöjning: I rep som hänger från slussplanen.
Nivåskillnad mellan vattenytorna: 4,95–5,45

Kanalen förenar tillsammans med Varistaipale kanal Juojärvi och Varsivesi. Kanalen har två på varandra följande slussar (trappor). Den 800 m långa kanalen byggdes 1911–14. Svängbron som korsar kanalen har en fri höjd på 0,6 m. Självbetjäningssluss. Möjlighet till fjärrstyrning från Varistaipale sluss.

När man kommer nerifrån finns startsnöret för självbetjäningen och anvisningar till vänster på bryggan nära slussen och när man kommer uppifrån till höger på bryggan nära slussen.

Kanalens kontaktuppgifter

Tfn 0295 34 4150

Taivallahti kanal fjärrstyrs från Varistaipale.

Öppetider sommaren 2024

Obs. Undantag från öppettider ovanför kanalsidan.

Maj: klockan 9–21 (se kanalens öppningsdatum på sidan Kanalernas och broarnas öppettider)
Juni: klockan 9–24
Juli: klockan 9–24
Augusti: klockan 9–24
September: klockan 9–18
Oktober: måndag och tisdag stängt, övriga dagar enligt överenskommelse klockan 9–17. Beställningen ska göras senast kl. 15.00 föregående vardag.