Hoppa till innehåll

Nerko kanal

Vuoksens vattendrag
rutten Kuopio-Idensalmi
Sjökort: M268

Tillåtna fartygsmått
160,0 x 11,8 x 2,4 x 12,0 [m]
(längd x bredd x djupgående x höjd)

Förtöjning: Flytande brygga på östra stranden.
Nivåskillnad mellan vattenytorna: 1,00–1,30

Kanalen förenar Nerkoonjärvi och Onkivesi. Den 1770 m långa kanalen byggdes 1866–69 och förnyades 1981–83. Svängbron som korsar kanalen har en fri höjd på 2,3 meter.

Slussning och broöppning beställs via telefon från Taipale sluss, tel. 0295 344156.
Det är möjligt att passera genom kanalen med självbetjäning om ingen broöppning behövs. När man närmar sig från nedan finns självstartsnöret och instruktionerna på bryggan vid nedre kanalen till vänster, och när man närmar sig från ovan, på bryggan vid övre kanalen nära bron, till höger. Driftsinstruktioner och öppettider finns anslagna på anslagstavlan.

Vid störningar kan man kontakta driftspersonalen per telefon eller med hjälp av en larmbrytare i slussen. Flottkanal där det inte finns plats på samma gång som timmerbuntar. Förtöj vid behov vid bryggorna i kanalens ändar.

Obs! Tidvis regleringsavtappning i vattendraget, som orsakar en farligt kraftig strömning i kanalen. Om avtappningen varnas med en röd blinkande ljusskylt och rutten i det övre vattendraget är avstängd med en flytande bom. Om du anländer till kanalen under avtappningen, förtöj omsorgsfullt vid väntbryggan och kontakta driftspersonalen.

Kanalens kontaktuppgifter

Tfn 0400-155 372

Kanal med självbetjäning.

Öppettider 2024

Obs. Undantag från öppettider ovanför kanalsidan.

Maj: klockan 7–21 (se kanalens öppningsdatum på sidan Kanalernas och broarnas öppettider)
Juni: klockan 7–24
Juli: klockan 7–24
Augusti: klockan 7–24
September: klockan 7–18
Oktober: måndag och tisdag stängt, övriga dagar klockan 7–17