Hoppa till innehåll

Tryggt i närheten av vägbyggen

På stora byggarbetsplatser förekommer det stora arbetsmaskiner och tung trafik. Byggarbetsplatser är inte lekplatser och man får inte ta genvägar genom dem. Det är viktigt att man diskuterar säkerheten med barn och unga både hemma och i skolan.

Även om föraren i en arbetsmaskin eller lastbil sitter högt ser han eller hon ändå inte överallt runt omkring sig. Om du befinner dig i den döda vinkeln ser föraren dig inte. 

När du rör dig i närheten av en byggarbetsplatsen, sluta titta på telefonen och fäst särskild uppmärksamhet vid vad som händer omkring dig!  

Se videon om hur du rör dig tryggt i närheten av en byggarbetsplats.

När du har tittat på videon, läs serien och se om du kan välja ett säkert sätt att gå över vägen.  

På byggarbetsplatsen förekommer tung trafik och stora maskiner/arbetsmaskiner.

Även om föraren sitter högt ser han eller hon ändå inte överallt runt omkring sig.

Föraren ser inte människor i det röda området.

Var uppmärksam på din omgivning, stirra inte på din telefon!

Se alltid till att föraren har sett dig när du går över vägen.

Vilket av dessa är det säkraste sättet att gå över vägen? Varför det? Berätta med egna ord.