Hoppa till innehåll

Vintersjöfarts kontaktuppgifter

Vintersjöfartens ledning

Trafikledsverket
Sjöfartsenheten
PB 33
00521 HELSINGFORS
journummer (24 h): +358 50 471 48 50
telefon:
+358 295 34 3000, växel (8.00–16.15)
+358 295 34 3328, sakkunning inom sjöfart
e-post: [email protected]
internet: https://vayla.fi/sv/trafikleder/farleder/vintersjofart  

Isbrytning i Saimen

Trafikledsverket
Sjöfartenheten
PB 33
00521 HELSINGFORS
telefon: +358 29 534 3291 sakkunning inom sjöfart
+358 50 431 9739 (sjöfartsexpert)
e-post: winternavigation@vayla.fi 

Saimaa VTS

Sulkuvartijankatu 15
53300 VILLMANSTRAND
telefon: +358 206 37 3745
e-post: [email protected]
VHF: 09

Västra Finlands sjötrafikcentral 

Hertig Johans parkgata 21
PB 351, 20101 Åbo 

Turku Radio 

telefon: +358 (0)20 448 6400
e-post: [email protected]
VHF: Se separat karta

Bothnia VTS 

telefon: +358 (0)20 448 7356
e-post: [email protected]
VHF: 67

Finska vikens sjötrafikcentral

Vilhelmsbergsgatan 2-4
00500 Helsingfors

GOFREP-centralernas kontaktinformation:

Helsinki traffic:
telefon: +358 (0)204 485 387 eller +358 (0)204 485 388
e-post: [email protected]
fax: +358(0)204 485394
VHF: 60 (80)

Tallinn traffic:
telefon: +372 6 205 764 eller +372 6 205 777
e-post: [email protected]
fax: +372 620 5766
VHF: 61 (81)

St.Petersburg traffic:
telefon: +7 812 380 70 21 eller +7 812 380 70 81
e-post: [email protected]
fax: +7 812 380 70 20
VHF: 74 (10)

Swedish Maritime Administration
Ice-breaking Division
SE-601 78 Norrköping
SWEDEN
journummer (24h): +46 771 63 25 25
Telefon:
+46 771 63 00 00, växel (0800-1640)
+46 10 478 47 57, chef
+46 10 478 62 58, driftledare
e-post: [email protected]
internet: www.sjofartsverket.se/vintersjofart

Ice Info
telefon:+46 10 492 76 00
e-post: [email protected]
VHF: 82

Leverantörer av isbrytartjänster

Arctia Icebreaking Ab
Maringatan 9
00160 HELSINGFORS
journummer (24 h): +358 46 876 7050
e-post: [email protected]
internet: www.arctia.fi (information om isbrytarna, bytesdagar, assistansområden osv.)

Alfons Håkans AS, filialen i Finland
Alfons Håkans AS Finnish Branch
Slottsgatan 36 C 18
20100 TURKU
journummer (24 h): +358 50 63304
telefon: +358 2 515 500
e-post: [email protected]
internet: www.alfonshakans.com

Meteorologiska institutet:

Meteorologiska institutets istjänst
PB 503 (Erik Palméns plats 1)
00101 HELSINGFORS
telefon: +358 29 539 3464 (Eriksson, Tollman, Vainio)
fax: +358 29 539 3413
e-post: [email protected]
internet: http://sv.ilmatieteenlaitos.fi/islaget