Hoppa till innehåll

Åbo-Nystad och Reso-Nådendal kartor och bilder

Flygfoto över tåget Åbo-Uusikaupunki i Masku

På den här sidan hittar du en karta och bilder av projektet Åbo-Nystad och Reso-Nådendal ombyggnad.

I tjänsten Tasoristeys.fi  hittar du på kartan de plankorsningar som hör till projektets planeringsområde.

 

 

Trafikledsverkets karttjänst tasoristeys.fi stöder den regionala planeringen av trafiksäkerheten och markanvändningen. I tjänsten finns register- och inventeringsuppgifter om plankorsningar i statens bannät samt bilder på plankorsningar. Uppgifterna får man fram genom att klicka på plankorsningen på kartunderlaget. Till tjänsten har man också lagt till plankorsningar på bangårdar, plattformsstigar och servicevägar samt plankorsningar på sidospår som ett eget lager på kartan. Anvisningen och responsblanketten finns överst i tjänsten.

I karttjänsten tasoristeys.fi finns också pågående projekt, eller projekt under planering, föravlägsnande och ombyggnad av plankorsningar. De visas när du tar bort alternativet "tasoristeystiedot” (uppgifter om plankorsningar) i den vänstra balken (Lager).