Hoppa till innehåll

Vägnätet

Finlands vägnät består av landsvägar, kommunala gatunät och enskilda vägar. Trafikledsverket sköter om underhållet och utvecklingen av det statliga vägnätet tillsammans med de regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna. De statliga landsvägarna bildar en sträcka på sammanlagt 78 000 km.

På sommaren växer träd på båda sidor av vägen.

Hela vägnätets längd är ca 454 000 kilometer. Av detta är de enskilda vägarnas och skogsbilvägarnas andel ca 350 000 kilometer och kommunernas gatunät 26 000 kilometer. Trafikledverket ansvarar för landsvägarna som uppgår till totalt ca 78 000 kilometer.

Riks- och stamvägarna, det vill säga huvudvägarna, uppgår till drygt 13 000 kilometer, varav drygt 900 kilometer är motorvägar. Största delen av vägarna, 64 900 kilometer, är region- och förbindelsevägar. De representerar bara drygt en tredjedel av trafiken. Längden på gång- och cykelvägarna uppgår till något över 5 000 kilometer.

Av vägarna är ca 65 procent eller sammanlagt ca 50 000 kilometer belagda. Av det lågtrafikerade vägnätet hör ca 41 000 kilometer eller över hälften av hela landsvägsnätet till den lägsta underhållsklassen.  Det är inte möjligt att hålla alla dessa vägar i så gott skick att det inte skulle förekomma problem på dem när väglaget är som svårast.

Läs om underhåll av vägnätet