Hoppa till innehåll

Karvio kanal

Vuoksens vattendrag
Heinävesirutten
Sjökort: M248

Tillåtna fartygsmått
31,2 x 7,1 x 1,8 x 9,5 [m]
(längd x bredd x djupgående x höjd)

Förtöjning: I rep som hänger från slussplanen.
Service: Karvio gästhamn nedanför. Service i tätorten.
Nivåskillnad mellan vattenytorna: 1,80

Kanalen förenar Karvionjärvi och Kermajärvi. Den 300 m långa kanalen byggdes 1895–96. Den fasta bron som korsar kanalen har en fri höjd på 11,0 m.

Självbetjäningssluss. När man kommer nerifrån finns startsnöret för självbetjäningen och anvisningar till höger på bryggan, likaså när man kommer uppifrån.

Passagerarfartyg som kör enligt tidtabell har förkörsrätt till kanalen. Övrig fartygstrafik ska ge passagerarfartyg fri passage. Vid självbetjäningsstället finns en kanalspecifik tidtabell för passagerarfartygen.
 

Kanalens kontaktuppgifter

Tfn 040-732 6848

Kanal med självbetjäning.

Öppettider 2024

Obs. Undantag från öppettider ovanför kanalsidan.

Maj: klockan 7–21 (se kanalens öppningsdatum på sidan Kanalernas och broarnas öppettider)
Juni: klockan 7–24
Juli: klockan 7–24
Augusti: klockan 7–24
September: klockan 7–18
Oktober: måndag och tisdag stängt, övriga dagar klockan 7–17