Hoppa till innehåll

Säkerhet vid underhållsarbeten

Följebilar och omkörning av vägarbeten

Man strävar efter att tidsmässigt förlägga vägarbetena så att trafiken störs så lite som möjligt. Användningen av följebilar gör att bilar som passerar byggplatserna kör långsammare vilket ökar säkerheten vid byggplatserna. Det viktigaste med tanke på trafiksäkerheten och vägarbetarnas säkerhet är att följa de sänkta hastighetsbegränsningarna. 

Sakta farten och ta hänsyn till dem som arbetar på vägen

I närheten av vägarbeten ska man vara uppmärksam, försiktig och följa de sänkta hastighetsbegränsningarna. Hastighetsbegränsningarna gynnar bilister och andra trafikanter samt vägarbetarna: det är delvis tack vare dem som vägen inte behöver stängas under beläggningsarbetet, utan den ena filen kan hållas öppen.

En förare som närmar sig en vägarbetsplats ska hålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd till fordonet framför. Framförhållning och rätt situationshastighet är en del av beredskapen inför olika situationer. Arbetsplatsen körs uppmärksamt förbi med iakttagande av hastighetsbegränsningen.

Det lönar sig att förbereda sig på vägarbeten och hastighetsbegränsningar redan när resan planeras. Man kan kontrollera var vägarbete pågår till exempel med hjälp av tjänsten Trafikläget.

Även om beläggningsarbetena ser färdiga ut, kan det fortfarande saknas till exempel vägmarkeringar, varvid hastighetsbegränsningarna fortfarande måste hållas lägre. Vägmarkeringsarbetena kan bli färdiga först 2–3 veckor efter beläggningsarbetena.

En följebil förebygger trafikolyckor

När man passerar ett vägarbete är det viktigt att hålla rätt körhastighet och följebilar främjar trygg trafik. En följebil hämtar fordonsköerna från avspärrningen och leder dem förbi byggplatsen. En följebil känns igen på sina varningsblinkers, skylten med texten ”följebil” och en variabel informationsskylt som ger trafikanterna anvisningar.

Följebilar används ofta när beläggning läggs där det bara finns en körbana eller där trafiken är livlig. Det rekommenderas att en följebil används i samband med beläggningsarbeten med följande undantag:

  • vägar med två körbanor
  • korta sträckor
  • objektet ligger huvudsakligen i en tätort eller ett centrumområde
  • lågtrafikerad plats, under 1 200 fordon per dygn
  • beläggningsarbetena utförs på natten och trafikmängderna är små