Hoppa till innehåll

Keitele kanal: Paatela kanal

Kymmene älvs vattendrag
rutten Jyväskylä-Suolahti
Sjökort: K330 och K331

Tillåtna fartygsmått
110,0 x 11,8 x 2,4 x 8,0 (på rutten 5,5) [m]
(längd x bredd x djupgående x höjd)

Förtöjning: Flytande pollare på norra sidan av slusskammaren.
Service: Gästbrygga på övre sidan, café-restaurang. Keitele kanals centralkontrollrum.
Nivåskillnad mellan vattenytorna: 7,40–7,85

Kanalen förenar Keitele med Kuhnamojärvi. Den 500 m långa kanalen byggdes 1990–93. Självbetjäningssluss med övervakning och styrning från centralkontrollrummet.

Paatela kanal är en kanal med service. Slussningarna manövreras från Paatela centralkontrollrum. När man kommer nerifrån finns anropsstället till vänster på väntbryggan och när man kommer uppifrån till höger på väntbryggan. Följ anvisningarna och trafikljusen på informationstavlan.

Obs! Vatten som rinner ut ur slussen orsakar strömvirvlar ända till väntbryggan på nedre sidan, så båten ska förtöjas omsorgsfullt vid bryggan. När slussen fylls uppstår vågor som man måste vara beredd på. När du är på väg uppåt ska du förtöja vid den flytande pollaren vid nedre porten.

Kanalens kontaktuppgifter

Tfn 0295 34 4151 (Paatela centralkontrollrum)

Kanal med service.

Öppetider sommaren 2024

Obs. Undantag från öppettider ovanför kanalsidan.

Maj: klockan 9–21 (se kanalens öppningsdatum på sidan Kanalernas och broarnas öppettider)
Juni: klockan 9–24
Juli: klockan 9–24
Augusti: klockan 9–24
September: klockan 9–18
Oktober: måndag och tisdag stängt, övriga dagar enligt överenskommelse klockan 9–17. Beställningen ska göras senast kl. 15.00 föregående vardag.