Hoppa till innehåll
Vanliga frågor
 • Stensbölevägens trafikljusstyrda anslutning har ersatts med en planskild anslutning. Ladugårdsbågen har förlängts ända till Kvarnbäcksvägen. Det har byggts fler förbindelser för fotgängare och cyklister över och under Ring I. I närheten av den planskilda anslutningen har byggts en parkbro som förenar friluftsområdena i Vik och Stensböle. Motionärer kan korsa Ring I längs bron utan att just alls märka trafiken.Bullerskydden förbättras.

 • Projektet sammanbinder Vik, Stensböle och Kvarnbäcken. Trafiken blir smidigare.

 • Kollektivtrafikförbindelserna förbättras bl.a. tack vare den nya busstamlinjen och de nya hållplatserna. Fotgängare och cyklister får nya rutter.

 • Parkbron minskar belastningen på det känsliga naturskyddsområdet i Gammelstadsfjärden. Bullerolägenheterna minskar. Förutsättningarna för affärsverksamhet på området förbättras. Motionsplatserna är lättare tillgängliga.

 • Körbana som ska förbättras på Ring I: 1,5 km

  Ramper: 1,2 km

  Gator: 2,1 km

  Gång- och cykelvägar: 3,5 km

  Busshållplatser: 10 stycken

  Broar: 7 stycken

  Bullerskydd: 1,9 km

  Stödmurar: 30 m

  Byggherre: Helsingfors stads byggnadskontor och Trafikverket

  Entreprenör: Kreate Oy

  Byggkostnader: cirka 20 miljoner euro