Hoppa till innehåll

Trafikledsprojekt

Med projektsök hittar du Trafikledsverkets utvecklingsprojekt och vägprojekt som NTM-centralerna ansvarar för. Pågående projekt avser projekt som har fått ett genomförandebeslut. Inte alla pågående projekt är ännu under uppbygnad.

  1. Du kan söka projekt med fas (under planering, pågående, färdig), farledtyp, region eller en kombination av alla dessa.
  2. Sökningen fungerar så att sökkriterierna inte utesluter varandra. Undantaget från detta är ort som sökkriterier. Om du har valt en region kommer sökingen bara att visa projekt i den valda regionen.
  3. Du kan söka även med nyckelord. Skriv i sökrutan till exempel den regionens eller projektets namn du söker efter.
Väylä Hankehaku
Projektfas
Farledtyp
Region
Ei tuloksia
true

Rv 5 S:t Michel–Juva

Riksväg 5 mellan Tuppurala och Nuutilanmäki byggs om till fyrfältsväg med mitträcke och planskilda anslutningar. På den här sträckan ligger vägen främst i en ny terrängkorridor parallellt med den nuvarande riksvägen. Målet med förbättringen är att en stor del av vägsträckan Nuutilanmäki–Vehmaa ska hålla samma höga kvalitet som sträckan S:t Michel–Nuutilanmäki. Rv 5 S:t Mickel–Juva blir till största delen klar 2020.
Vägprojekt general Pågående

Trafikförbindelser i Äänekoski

Trafikförbindelser i Äänekoski
Vägprojekt Banprojekt general Pågående

Förnyande av Lv 180 Rävsundsbron och Hessundsbron

Målet med projektet är att förbättra och trygga den enda landsvägsförbindelsen till Pargas och Åbolands skärgård. Samtidigt stöder projektet utvecklingen av näringslivet och markanvändningen i Pargas samt främjar trafiksäkerheten och boendetrivseln.
Vägprojekt Egentliga Finland Pågående

Förnyandet av lv 180 Kustö sund bro

Förnyandet av Kustö sund bro inleddes i augusti 2023. Entreprenaden blir klar i september 2024. Den gamla bron som är i dåligt skick rivs och den nya bron byggs på den nuvarande brons plats. Den nya bron förbättrar i synnerhet dimensioneringen av gång- och cykelleden och dessutom förbättras broplatsens vertikala geometri genom att landsvägens höjdläge höjs.
Vägprojekt Egentliga Finland S:t Karins Pågående

Lv 140 förbättring av gång- och cykelleden mellan Skjutsvägen och lv 152, Vanda och Sibbo, KU

Byggprojektet omfattar en breddning av den nuvarande gång- och cykelförbindelsen i riktning med landsväg 140 samt en förbättring av konstruktionen på avsnittet mellan Skjutsvägen och landsväg 152.
Vägprojekt Nyland Sibbo Vanda Pågående

Broarbeten i de österbottniska landskapen 2024: Nya broar och reparationer

Vägprojekt Södra Österbotten Österbotten Mellersta Österbotten Pågående

Beläggningsarbeten i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten 2024: Information om entreprenader och deras påverkan

NTM-centralen i Södra Österbottens beläggningsarbeten för sommaren 2024 startar i maj. Rekordartat många vägar förbättras i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten. Cirka 400 kilometer väg får beläggning, vilket är tredubbelt jämfört med förra året.
Vägprojekt Päällystystyöt Södra Österbotten Mellersta Österbotten Österbotten Södra Österbotten Österbotten Mellersta Österbotten Pågående