Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

Väylävirasto

PROJEKTCHEF

Marketta Ruutiainen

  • 029 534 3285

Väylävirasto

BITRÄDANDE DIREKTÖR

Emmi Tourunen

  • 029 534 3880

Seinäjoki–Vasa hastighetshöjning, järnvägsplan

Banprojekt Under planering Södra Österbotten

Trafikledsverket utarbetar en järnvägsplan för höjningen av hastigheten på banan Seinäjoki–Vasa. Hastighetshöjningen kan genomföras i samband med den grundliga renoveringen av banavsnittet.

Basinformation om projektet


Ladda ner projektkort (pdf)
Tidsplan
2020-2024
Partners
Proxion Plan Oy, Welado Oy
Kostnader
4,2 miljoner euro
Projektansvariga
Trafikledsverket
Mål

Målet med projektet är att höja banhastigheten från nuvarande hastighet 120 km/h till 140 km/h och reparera objekt som begränsar hastigheten

  • Utarbetande av järnvägsplaner 04/2020-09/2023
  • Framläggande av järnvägsplanen våren 2024
  • Järnvägsplanen godkänd 12/2024

Järnvägsplanens diskussion

Offentliga möten om planen ordnades i november 2022. Planutkast 

 

Nuläge

På banavsnittet finns daglig persontrafik och sporadisk godstrafik. Banavsnittet har elektrifierats 2011. Banavsnittet är i sin helhet i slutet av sin livscykel med undantag av skenor, balkar, elektrifiering och säkerhetsanordningar.

De största problemen på banavsnittet är att stödlagret mals upp, problem med underlags- och bottenkonstruktionerna, att torrläggningen inte fungerar samt trummornas och broarnas dåliga strukturella skick.

Banans nuvarande hastighetsbegränsning är 120 km/h.

Projekt och mål

Målet med projektet är att höja banhastigheten från nuvarande hastighet 120 km/h till 140 km/h och reparera objekt som begränsar hastigheten. Järnvägsplanen utarbetas utifrån den behovspromemoria som färdigställdes 2019 och den projektbedömning som gjordes i början av planeringen. Planen sträcker sig i regel till järnvägstrafikområdet, men kan förutsätta ändringar på vissa ställen.

I början av arbetet har man utrett projektets trafikmässiga granskning och preciserat utvecklingsbehoven. Den egentliga järnvägsplanen innehåller en järnvägsplan som syftar till att höja hastigheten och som innehåller bl.a. följande åtgärder:

• avlägsnande av plankorsningar och möjligheterna att trygga dem

• korrigering av geometriska fel på banan

• reparation och förnyande av trummor och broar

• torrläggningsåtgärder

• buller- och vibrationsbekämpningsåtgärder

• nya trafikförbindelser

I fråga om banbroarna Munakka och Bergin viemäri utarbetas byggplaner i samband med järnvägsplanen.

Hastighetshöjningen ska genomföras som en del av totalrenoveringen av hela banavsnittet.

Kostnadskalkyl

Järnvägsplanens kostkalkylen för grundrenovering och hastighetshöjningen är cirka 157 miljoner euro, varav hastighetshöjningens andel är 7 miljoner euro.

Material