Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

Väylävirasto

PROJEKTCHEF

Marketta Ruutiainen

  • 029 534 3285

Väylävirasto

BITRÄDANDE DIREKTÖR

Emmi Tourunen

  • 029 534 3880

Seinäjoki–Vasa hastighetshöjning, järnvägsplan

Banprojekt Under planering Södra Österbotten

Trafikledsverket utarbetar en järnvägsplan för höjningen av hastigheten på banan Seinäjoki–Vasa. Hastighetshöjningen kan genomföras i samband med den grundliga renoveringen av banavsnittet.

Basinformation om projektet


Ladda ner projektkort (pdf)
Tidsplan
2020-2023
Partners
Proxion Plan Oy, Welado Oy
Kostnader
3 miljoner euro
Projektansvariga
Trafikledsverket
Mål

Målet med projektet är att höja banhastigheten från nuvarande hastighet 120 km/h till 140 km/h och reparera objekt som begränsar hastigheten

  • Utarbetande av järnvägsplaner 04/2020-05/2023
  • Framläggande av järnvägsplanen 08/2023
  • Järnvägsplanen godkänd 12/2023

Järnvägsplanens diskussion

Det ordnas både interaktion på nätet och offentliga möten om planen.

Utkasten till planer finns från och med den 1 november 2022 på denna webbsida.

Utkasten till planer

Karttjänsten

Åsikter om utkasten kan lämnas in fram till den 20 november 2022 via blanketten.

Blanketten

Planerna för hela planområdet presenteras för invånarna, markägarna och andra intresserade den 1 november 2022 kl. 17.00–19.00 under ett möte som hålls via Teams. Vid mötet kan allmänheten ta del av planutkasten och framföra sin åsikt om dem. För att delta krävs varken applikationen Teams eller inloggning.

Ansluta till Teams-mötet

Möten för allmänheten:

Tid 9.11.2022 kl. 18.00–20.00

Plats Dramasalen, Vasa huvudbibliotek, Biblioteksgatan 13, 65100 Vasa

Under mötet presenteras planerna för Vasa, Laihela och Korsholm (landskapet Österbotten).

Mötet hålls på finska och svenska.

 

Tid 10.11.2022 kl. 18.00–20.00

Plats Auditorio 1, Frami B, Kampusranta 9, 60320 Seinäjoki

Under mötet presenteras planerna för Seinäjoki, Ilmajoki och Storkyro (landskapet Södra Österbotten). Mötet hålls på finska.

Nuläge

På banavsnittet finns daglig persontrafik och sporadisk godstrafik. Banavsnittet har elektrifierats 2011. Banavsnittet är i sin helhet i slutet av sin livscykel med undantag av skenor, balkar, elektrifiering och säkerhetsanordningar.

De största problemen på banavsnittet är att stödlagret mals upp, problem med underlags- och bottenkonstruktionerna, att torrläggningen inte fungerar samt trummornas och broarnas dåliga strukturella skick.

Banans nuvarande hastighetsbegränsning är 120 km/h.

Projekt och mål

Målet med projektet är att höja banhastigheten från nuvarande hastighet 120 km/h till 140 km/h och reparera objekt som begränsar hastigheten. Järnvägsplanen utarbetas utifrån den behovspromemoria som färdigställdes 2019 och den projektbedömning som gjordes i början av planeringen. Planen sträcker sig i regel till järnvägstrafikområdet, men kan förutsätta ändringar på vissa ställen.

I början av arbetet har man utrett projektets trafikmässiga granskning och preciserat utvecklingsbehoven. Den egentliga järnvägsplanen innehåller en järnvägsplan som syftar till att höja hastigheten och som innehåller bl.a. följande åtgärder:

• avlägsnande av plankorsningar och möjligheterna att trygga dem

• korrigering av geometriska fel på banan

• reparation och förnyande av trummor och broar

• torrläggningsåtgärder

• buller- och vibrationsbekämpningsåtgärder

• nya trafikförbindelser

I fråga om banbroarna Munakka och Bergin viemäri utarbetas byggplaner i samband med järnvägsplanen.

Hastighetshöjningen ska genomföras som en del av totalrenoveringen av hela banavsnittet.

Kostnadskalkyl

Enligt den projektbedömning som publicerades 2020 är kostnadskalkylen för grundrenoveringen och hastighetshöjningen cirka 80 miljoner euro, varav hastighetshöjningens andel är 3,5 miljoner euro. Kostnadskalkylen för hastighetshöjningen preciseras i järnvägsplanen.