Hoppa till innehåll
Vanliga frågor om ombyggnadsprojektet Åbo-Nystad Reso-Nådendal
 • Ombyggnad av järnvägen och plankorsningarna planeras mellan Åbo och Nystad. På banavsnittet mellan Reso och Nådendal planeras även elektrifiering av banan. I projektet repareras banavsnittets beläggningskonstruktion som nått slutet av sin livscykel samt enskilda konstkonstruktioner, såsom trummor och broar. 

  Plankorsningar avlägsnas och byggs om. För de återstående plankorsningarna övervägs ljusvarningsanord-ningar. I de mjuka områdena förbättras banans stabilitet med motvallar. En eventuell höjning av hastigheten på banavsnittet utreds också.

 • Det finns ett behov av att förbättra det nuvarande bannätets och trafikanternas säkerhet. Reparationsåtgärderna på banan upprätthåller trafikens funktionalitet och tillgänglighet med förbindelser mellan områdena. De sörjer även för att de internationella förbindelserna fungerar. De planerade åtgärderna minskar också reparationsskulden för trafiknätet. 

 • Det finns 110 plankorsningar på banavsnittet, varav 21 är försedda med varningsanordningar. De återstående 89 plankorsningarna utan varningsanordningar utgör en betydande risk både för trafikanterna, bantrafiken och även för tågresenärerna.

 • Elektrifieringen av banavsnittet mellan Reso och Nådendal minskar trafikens klimatkonsekvenser och förbättrar spårtrafikens konkurrenskraft. Elektrifieringen av avsnittet Reso-Nådendal skulle också göra det möjligt för den östliga samtrafiken att köra eldrivna tåg från Vainikkala till Nådendal.

 • Järnvägsplanerna omfattar inte åtgärder inom persontrafiken. Ombyggnad och elektrifiering gör det möjligt att börja planera den infrastruktur som persontrafiken behöver.

 • En eventuell höjning av hastigheten på banavsnittet utreds.

 • För att samla in basuppgifter om planeringen av banprojektet utförs mätningar, borrningar och andra markundersökningar i banans omgivning. Inledandet av utarbetandet av järnvägsplanen kungjordes i enlighet med banlagen i april 2022. Planeringen av projektet inleddes med markundersökningar i Virmo i maj.  

  Projektets järnvägsplaner färdigställs i juni 2023. Ombyggnadsåtgärderna kan genomföras åren 2023–2025.

 • Kostnaderna för järnvägsplaneringen uppgår till cirka 4,5 miljoner euro.

  I investeringsprogrammet föreslås 70 miljoner euro i finansiering för ombyggnad av banan Åbo-Nystad och 11 miljoner euro för ombyggnad och elektrifiering av banan Reso-Nådendal, varav elektrifieringens andel är nå-got under en miljon euro. Finansieringsbeslutet har ännu inte fattats.

 • Trafikledsverket är beställare och ansvarig instans för projektet. Planeringen genomförs i samarbete med kommunerna Åbo, Reso, Nådendal, Masku, Nousis, Virmo, Vemo och Nystad. Konsulter för planeringen är MP Infra Oy, Arkos Oy och Ratantti.