Hoppa till innehåll

Helsingfors-Riihimäki

Kontakuppgifter

Trafikledsverket

projektchef

Riitta Parviainen

  • 0295 34 3034

Helsingfors-Riihimäki

Banprojekt Pågående

Banprojektet Helsingfors–Riihimäki har som mål att förbättra driftsäkerheten på Finlands livligast trafikerade banavsnitt. Kapaciteten på banavsnittet mellan Helsingfors och Riihimäki räcker inte längre till för de ökade trafikmängderna och tidvis förekommer störningar i tågtrafiken. Man har också konstaterat ett behov av ökat tågutbud i området längs järnvägen. Med de nya spåren ökas banavsnittets kapacitet och störningstolerans.

Målet är smidigare bantrafik mellan Helsingfors och Riihimäki

Projektets första fas fokuserade på att förbättra trafikplatserna. Dessutom byggdes ett extra spår för godstrafiken till Kervo och ett extra spår till Träskända mellan Ainola och Purola. Det nya ställverket som togs i bruk i Kervo sommaren 2021 är en förutsättning för de nya spåren i den andra fasen.

I projektet för att öka kapaciteten mellan Helsingfors och Riihimäki byggs ytterligare spår på avsnitten Kervo–Träskända och Träskända–Jokela. Från Kervo i riktning mot Lahtis direktbana och från Hyvinge i riktning mot Riihimäki byggs nya spår för godstrafiken. Inom ramen för projektet ändras plattformarna och förbindelserna till stationerna i Ainola och Jokela. Dessutom ändras broar, säkerhetsanordningar och elektriska bananordningar, och bullerbekämpningen förbättras.

Projektets tredje fas är ännu i banplaneringsfasen.

Kostnaderna för projektet

Kostnaden för den andra fasen beräknas vara 273 miljoner euro.

Trafikledsverket ansvarar ensam för innehållet i denna publikation och det motsvarar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikt