Hoppa till innehåll

Helsinki-Riihimäki

Kontaktinformation

Trafikverket

projektchef

Riitta Parviainen

  • 0295 34 3034

Helsingfors-Riihimäki, etapp 1

Banprojekt Pågående

I projektet Helsingfors–Riihimäki förbättras funktionaliteten på den livligast trafikerade bansträckan i Finland. Projektet genomförs i två etapper, där man i den första etappen främst utvecklar trafikplatserna och bygger  ett tilläggsspår mellan Ainola och Purola. Projektet bidrar till att störningskänsligheten minskar, vilket ökar flexibilitet i trafikeringen och förbättrar punktligheten i tågtrafiken.

Helsingfors-Riihimäki, etapp 1

Projektets mål

I den första etappen av projektet Helsingfors–Riihimäki förbättras främst trafikplatsernas funktionalitet och byggs ett tilläggsspår mellan Ainola och Purola.

Målet är att flytta godstrafiken till egna spår avskild från persontrafiken och att ändra de viktigaste trafikplatserna så att man kan köra snabbare genom dem, vilket  förbättrar trafikledningen och -styrningen.

Målet är alltså att minska störningskänsligheten på den livligt trafikerade bansträckan och göra trafikeringen flexiblare. Dessa åtgärder gör det möjligt att förbättra punktligheten i tågtrafiken.

Byggnadsentreprenaderna i den första etappen av projektet påbörjas 2016. Enligt den nuvarande uppskattningen färdigställs den första etappen helt och hållet 2020.
För den andra etappen av projektet Helsingfors–Riihimäki görs som bäst en utredningsplan. Ytterligare information om den andra etappen finns här (länk).

Kostnaderna för projektet

Kostnaderna för de arbeten som ingår i den första etappen beräknas vara 150 miljoner euro.