Hoppa till innehåll

Risker med att röra sig på banan: Tips till föräldrar

Järnvägar och bangårdar är inga ställen att leka eller ta selfies på, och man får inte gå över eller genom dem. En järnväg får endast korsas vid en plankorsning. Att röra sig på järnvägsspår eller i deras omedelbara närhet är förbjudet enligt lagen. Diskutera med barn och unga varför man inte får röra sig på järnvägen.

Varför får man inte röra sig på järnvägen? Kom åtminstone ihåg detta

  1. En elbana är alltid livsfarlig. Elektriciteten kan ”hoppa” långt från kontaktledningarna. Om man klättrar på vagnarna kan man också få en livsfarlig elstöt, fast man inte ser att det händer i filmerna.
  2. Tåget kan inte väja och har alltid en stoppsträcka på flera hundra meter.
  3. Tågen är mycket tysta. Du hör ett tåg som närmar sig först då det är för sent.
  4. Luftströmmen från ett tåg i rörelse fäller lätt en människa som befinner sig nära banan.
  5. Tågen går inte alltid enligt tidtabellen, i synnerhet inte godståg och banarbetsmaskiner.
  6. Om någon vistas på banan anmäls det alltid till nödcentralen och polisen.

Skadegörelse äventyrar säkerheten

Skadegörelse är absolut förbjudet och kan orsaka en allvarlig olycka både för passagerarna på tåget och för den som ligger bakom skadegörelsen.

Det är också bra att komma ihåg att den som skadar tågmateriel eller bannätet är ersättningsskyldig, även om personen är minderårig.

Om någon vistas på banan anmäls det alltid till nödcentralen och polisen.

Järnvägen är ingen fotograferingsplats – flera meters säkerhetsavstånd

Lite äldre barn kan lockas att titta på tåg eller ta selfies i banområdet. Ta selfies eller titta på tåg ska absolut göras någon annanstans än på banan eller i dess närhet. Det är bra att komma ihåg att säkerhetsavståndet från banan är flera meter.

Från tågets chassi och hjul kan det till exempel lossna snö, is och lösa delar som i hög hastighet kan flyga och träffa en person som står för nära. Dessutom lyfter trycket eller suget som uppstår när tåget rör på sig lätt upp föremål, stenar eller grus från banan och bredvid den så att de virvlar omkring i luften runt tåget.

Gå över plankorsningen tillsammans med barnet

När man närmar sig en plankorsning ska man vara försiktig och uppmärksam. En plankorsning är inte ett övergångsställe, utan den som korsar banan ansvarar själv för att det sker på ett säkert sätt. Ett tåg stannar alltså inte, även om föraren ser den som korsar plankorsningen.

Det är bra att tillsammans med barnet gå igenom grunderna för hur man korsar banan på ett säkert sätt så att man går över plankorsningen tillsammans med barnet åtminstone till en början.

Gör så här vid en plankorsning:

  • Sakta ner och stanna före plankorsningen
  • Om du cyklar, stig av sadeln och led cykeln över plankorsningen
  • Ta bort hörlurar från öronen och koncentrera dig på att gå över spåret, inte på telefonen
  • Titta åt båda hållen innan du går över plankorsningen

Om det hör till vardagen att gå över en plankorsning är det bra om föräldrarna frågar barn som är lite äldre hur det går och vid behov repetera hur det ska gå till.

Om övergångsstället är bekant och tågtrafiken är sparsam kan det leda till en falsk känsla av säkerhet, vilket leder till att man inte nödvändigtvis är tillräckligt uppmärksam när man korsar banan. Därför är det bra att påminna i synnerhet barn om att det krävs koncentration och uppmärksamhet att gå över en plankorsning, även om det är en vardaglig sak.