Hoppa till innehåll

Tryggt i närheten av banarbetsplatser

På stora byggarbetsplatser förekommer det stora arbetsmaskiner och tung trafik. Byggarbetsplatser, stationsområden eller tågbanor är inte lekplatser och man får inte ta genvägar genom dem. Det är viktigt att man diskuterar säkerheten med barn och unga både hemma och i skolan.

Maskinens förare ser inte överallt

Även om föraren i en arbetsmaskin eller lastbil sitter högt ser han eller hon ändå inte överallt runt omkring sig. Om du befinner dig i den döda vinkeln ser föraren dig inte. 

När du rör dig i närheten av en byggarbetsplatsen, sluta titta på telefonen och fäst särskild uppmärksamhet vid vad som händer omkring dig! 

Se videon om hur du rör dig tryggt i närheten av en byggarbetsplats. 


Uppgift: Välj när det är tryggt att gå över vägen

När du har tittat på videon, läs serien och se om du kan välja ett säkert sätt att gå över vägen.

Arbetsmaskiner och en bildtext.

På byggarbetsplatsen förekommer tung trafik och stora arbetsmaskiner.

En lastbild och en bildtext.

Även om maskinens föraren sitter högt ser han eller hon ändå inte överallt runt omkring sig. 

En lastbil i döda vinkeln och en bildtext.

Föraren ser inte människor i det röda området. Området kallas för döda vinkeln.

Ett barn som stirrar på sin telefon, en traktor och en bildtext.

Var uppmärksam på din omgivning, stirra inte på din telefon!

En fotgängare och en bildtext.

Se alltid till att föraren har sett dig innan du går över vägen.

Tre alternativ för att gå över vägen och en bildtext.

Vilket av dessa sätt är det säkraste sättet att gå över vägen? Berätta med egna ord.

Vuxna, diskutera säkerheten med barn och unga

Spår och bangårdar är inte lekplatser eller fotograferingsplatser. 

Om man leker eller rör sig på dem löper man alltid risk att hamna under ett tåg:

  • Tågen är tysta och man märker nödvändigtvis inte att de närmar sig i god tid.
  • Tågen är snabba, men det tar lång tid att stanna dem.
  • Tågen kan inte väja för en person på spåret.