Hoppa till innehåll

Grundlig förbättring av Helsingfors-Åbo-banan

Banprojekt Pågående

Syftet med projektet är att reparera överbyggnaden, torrläggningen, problem som gäller banans stabilitet samt bygga en ny och uppgradera en bro samt att förbättra tunnelsäkerheten så att man kan ta bort hastighetsbegränsningarna på en del av Kustbanan. I projektet förbättras dessutom Jorvas hållplats.

Projektets nuläge

Kustbanans problem består av överbyggnaden på avsnittet Karis-Salo-Åbo som nått slutet på sin livslängd, tunnlar och tunnelmynningar i dåligt skick, instabila markområden och torrläggningsproblem samt bron vid Pohjankuru hamnspår som ska förnyas. Byggandet av underfartsbron vid Jeppas möjliggör en höjning av hastigheten inom brons påverkansområde och förbättrar trafiksäkerheten. 

Reparationen av Kustbanan har genomförts från och med 2017 för överbyggnaden mellan Kyrkslätt och Karis samt för broarnas och trummornas del. Mellan Karis och Salo har man börjat förnya överbyggnaden och de tre mest kritiska tunnlarna (Lemunmäki, Märjänmäki och Lavinmäki) har reparerats. Längs sträckan i dåligt skick finns sammanlagt 44,8 km överbyggnad som inte har förnyats. Det finns sammanlagt 12 tunnlar som inte reparerats samt flera kilometer bana som kräver förbättrad stabilitet.  

Projektets mål

Syftet med projektet är att reparera överbyggnaden, torrläggningen, problem som gäller banans stabilitet samt bygga en ny och uppgradera en bro samt att förbättra tunnelsäkerheten så att man kan ta bort hastighetsbegränsningarna på en del av Kustbanan. I projektet förbättras dessutom Jorvas hållplats.

Projektets konsekvenser

  • Trafiksäkerheten förbättras då banans stabilitet förbättras och de föråldrade strukturerna repareras/ersätts med nya. 
  • Servicenivån vid Jorvas hållplats förbättras då de lokala hastighetsbegränsningarna på banavsnitten Kyrkslätt-Karis-Pemar försvinner.

Tidtabell

  • 2019–2020 byggnadsplanering
  • 2019 Överbyggnadsarbeten, förbättring av stabilitet och torrläggning och reparation av tunneln
  • 2020 Överbyggnadsarbeten, förbättring av stabiliteten och reparation av tunneln samt byggande av Jorvas station
  • 2021 Förbättring av stabiliteten och reparation av tunneln samt byggande av Jorvas station

Kostnader

Projektets budget är 60 miljoner euro, som fördelas enligt följande:

  • 2019 bastrafikledshållning 10 miljoner euro
  • 2020 bastrafikledshållning 30 miljoner euro
  • 2021 bastrafikledshållning 20 miljoner euro
  • Riksdagen beviljade i tilläggsbudget II 2019 tilläggsfinansiering för bastrafikledshållningen. 10 miljoner euro av finansieringen riktas till reparationen av Kustbanan.