Hoppa till innehåll

Automatiserad järnvägstrafik

Finland har på många delområden varit ett föregångsland i fråga om automatiseringen av järnvägstrafiken.

Bland annat har Finland stått i spetsen då det gällt att utrusta hela persontrafiken med ett automatiskt tågskyddssystem, som automatiskt följer med tågens hastighet och bromsar vid behov. Det behövs inte längre någon trafikledningspersonal längs järnvägen eftersom tågvägen numera säkras automatiskt.

I framtiden kan man tack vare automatiseringen bland annat säkerställa att persontågen  stannar exakt på det önskade stället invid passagerarplattformen. Detta förbättrar både passagerarservicen och punktligheten, då passagerarna genast kan ställa sig på rätt ställe vilket underlättar påstigningen. Genom att utnyttja automationsteknologier kan begynnande fel i tågen upptäckas, och t.ex. energiförbrukningen minskas betydligt då styrningen av växeluppvärmningen och belysningen kan automatiseras ytterligare.