Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

Digiroad-operatör

  • 040 507 2301 (kl 9-16)

Hållplatsärenden

Privata väger

Underhålla Digiroad-material

Underhållsansvaret för informationen i Digiroad har fördelats på organisationer som har tillgång till den bästa och mest aktuella informationen om väg- och gatunätet. Digiroad grundar sig på lagen om ett datasystem för väg- och gatunätet. Trafikledsverket äger informationssystemet Digiroad och ansvarar för dess funktion och utveckling samt för utlämnandet av uppgifter genom beslut av kommunikationsministeriet. Digiroad-operatören fungerar som huvudanvändare av systemet och underhåller materialet samt stöder olika parter inom Digiroad. Operatörstjänsten sköts för närvarande av CGI Suomi Oy.

Det lönar sig att underhålla Digiroad-materialet

När du underhåller Digiroad för din kommuns del fungerar tjänsterna som utnyttjar ruttplanering bättre inom kommunens område. Materialet utnyttjas av bland annat Nödcentralsverket och tjänster för optimering av hemvården. Även till exempel flera navigatortillverkare,företag som producerar ruttplaneringstjänster och skogsbolag använder Digiroad som utgångsmaterial vid ruttplaneringen. Digiroad-materialet underhålls i Digiroad-underhållstjänsten. Du kan logga in i tjänsten via knappen nedan.

Ansvar för underhåll av Digiroad

Ansvaret för underhållet av uppgifterna i Digiroad har fördelats på organisationer som har tillgång till den bästa och mest aktuella informationen om väg- och gatunätet. Till organisationerna som underhåller uppgifterna hör Lantmäteriverket, Trafikledsverket, kommunerna och enskilda väglag samt behöriga myndigheter (t.ex. HRT och Föli) och ansvaret fördelas på följande sätt:

  • Lantmäteriverket: mittlinjegeometri för vägar, gator och enskilda vägar 
  • Trafikledsverket: egenskapsuppgifter om landsvägar och gång- och cykelleder som verket förvaltar
  • Kommuner: egenskapsuppgifter om gator, gång- och cykelleder som de äger och enskilda vägar som de sköter.
  • Enskilda väglag är anmälningsskyldiga för begränsningar som gäller enskilda vägar. Mer information av enskilda väglar i Digiroad.
  • Behöriga myndigheter: de kollektivtrafikområden som de förvaltar