Hoppa till innehåll

Planerad geometri för byggskedet

SURAVAGE (Suunniteltu rakennusvaiheen geometria)-anvisningen innehåller avsnitt för kommunerna, NTM-centralerna och Lantmäteriverket samt anvisningar för modellering av geometri avsedda för planerare. 

Kaivurihommaa tietyöllä

Processen för att skapa ny geometri – vägar och adresser på kartan genast!

Målet med underhållet av mittlinjematerialet för väg- och gatunätet, dvs. SURAVAGE-processen, är en smidig och så aktuell sammanställning som möjligt av informationen om väg- och gatunätets mittlinjer. SURAVAGE-processen strävar efter att förutse geometrin för situationen efter byggandet.  Centrala användare av planerad geometri för byggskedet är bland annat räddningsmyndigheterna, region- och trafikplaneringen samt navigatortillverkarna.

SURAVAGE-processen inleds med byggnadsplanen och är en del av Digiroad-systemet. Geometrin enligt byggnadsplanen får i Digiroad-materialet statusen under byggnad som egenskapsuppgift och finns som egenskapsuppgift för väglänken.