Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

NTM-centralen i Södra Österbotten

Ledande trafikssystemsexpert

Timo Liljamo

  • 0295 027 796

Förbättring av stamväg 63 på avsnittet Ena–Kaustby

Vägprojekt Under planering Södra Österbotten Mellersta Österbotten Österbotten

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten planerar en förbättring av stamväg 63 på avsnittet mellan Ena i Evijärvi och Kaustby. Det är frågan om ett ca 14 km långt avsnitt med flera problem och betydande brister i trafikens smidighet och säkerhet. För närvarande pågår utarbetandet av en lokaliseringsplan. Målet med projektet är att förbättra trafikens smidighet och förutsägbarhet, resetiden och trafiksäkerheten på vägavsnittet. Dessutom strävar man efter att minska bullerolägenheterna för invånarna längs vägen samt förbättra förhållandena för fotgängare och cyklister.

Aktuellt

Ett evenemang för allmänheten ordnades onsdagen 1.9.2021 om den nu aktuella lokaliseringsplanen. Mötet ordnades virtuellt som Teams-möte och det var öppet för alla intresserade. Över 60 personer deltog. Promemorian från mötet och ett sammandrag av responsen som kommit efter mötet finns i länken nedan. 

Promemoria från evenemanget för allmänheten 1.9.2021 och sammandrag av responsen (pdf)

Lokaliseringsplanen färdigställs under slutet av år 2021 och innehållet i utredningen publiceras på denna projektsida.

Projektets innehåll

Projektets innehåll beskrivs närmare då lokaliseringsplanen färdigställs i slutet av år 2021. Till dess kan man bekanta sig med projektet t.ex. via projektkortet (på finska): Kt 63 Ina-Kaustinen, hankekortti (pdf)