Hoppa till innehåll

Automatiserad sjötrafik

Inom sjöfarten kommer autonoma fartyg och automatiseringen av logistikfunktionerna att förändra sättet på vilket människor och varor rör sig samt öka sjösäkerheten.

För närvarande är automatiseringen av sjöfarten i ett rätt så tidigt skede: tills vidare har man kunnat tillämpa automatisering bara på mindre fartyg och korta avstånd. Automatiseringen av större fartyg och längre resor begränsas t.ex. av olika bestämmelser. Ett annat viktigt tema inom automatiseringen av sjötrafiken är att utveckla dataförbindelserna, eftersom det ännu förekommer radioskugga som försvårar fartygens kontaktmöjligheter. Utvecklingstakten är ändå hög och olika test görs för att främja automatiseringen.

Eftersom det inte är lätt att lösa problemen gällande kontaktmöjligheterna eller den internationella lagstiftningen, kommer det att räcka länge innan sjöfarten blir fullt autonom. En annan omständighet som fördröjer automatiseringen är fartygens livslängd som kan vara upp till 40 år. Fartyg som byggs i dag och som har en relativt låg automatiseringsgrad, kan fortfarande vara i trafik ännu i flera årtionden vid sidan om nyare automatiserade fartyg.

Även om den autonoma sjöfarten ännu är i början av sin utveckling, så har Finland en stark vilja att vara föregångare då det gäller att förbättra sjösäkerheten och effektivera sjötrafiken. Målet är att det ska finnas ett ekosystem för autonom sjöfart i Finland före 2025. Trafikverket stöder dessa strävanden och har t.ex. startat ett projekt för intelligenta farleder, där man testar och genomför pilotprojekt gällande nya digitala tjänster och lägesbilder i realtid både i fartygens och i sjötrafikledningens system. I pilotprojektet för intelligenta farleder kommer flera farleder på olika håll längs Finlands kust att användas som testområde. Erfarenheterna av testet ger viktig information som kan utnyttjas i arbetet för att främja automatiseringen.