Hoppa till innehåll

Träskända–Jokela

Åren 2024–2028 byggs nya tilläggsspår mellan Träskända och Jokela. På avsnittet Nuppulinna–Jokela kommer de båda nya spåren att placeras öster om de nuvarande spåren. Samtidigt förnyas stationsplattformen på östra sidan av Jokela station. Även vägarrangemangen i området kommer att ändras.

Arbeten som genomförts i Träskända

Arbetet inom projektet Helsingfors–Riihimäki pågick intensivt i Träskända område under åren 2017–2020. Den största entreprenaden omfattade byggandet av ett 5,5 kilometer långt tilläggsspår mellan Ainola och Purola. Det västra tilläggsspåret togs i bruk för tågtrafik den 1 oktober 2018 och i och med det avgår tågen mot Helsingfors numera från spår 1 på stationerna i Träskända och Saunakallio. Det tidigare spåret 1 används numera för tågtrafik som kör om Träskända.Efter att tilläggsspåret färdigställts utfördes landskapsarkitektur- och finslipningsarbeten längs banan liksom även byggarbeten på Träskända station. I området kring stationen byggdes underfarter och en ny plattform, ett tak över plattformen, en bussterminal och parkeringsplatser för anslutningsparkering. På grund av tilläggsspåret flyttades plattformskonstruktionerna i den västra kanten längre västerut. Taxistation på Träskända station flyttades också söder om stationsbyggnaden. I Träskända har dessutom ett bullerskydd byggts på båda sidor om banan. Bullerväggarna blev klara i början av hösten 2020.