Hoppa till innehåll

Nuvarande trafikbegränsningarna på Rävsundsbron

För att trygga livslängden för Rävsundsbron bör belastningen på bron minskas. Bron är i slutet av sin livscykel och stålkonstruktionen på brons undersida har betydande skador. Brons skick har varit under kontinuerlig observation, men nu har skadorna hastigt tilltagit. 
Brons hastighetsbegränsning har därmed sänkts till 50 km/h och specialtransporternas användning av bron måste begränsas. 

Varje trafikant har nu ansvaret att följa de fastställda begränsningarna, så att en säker trafikering av bron kan tryggas tills den nya bron blir färdig. Det är också mycket viktigt att iaktta det tidigare föreskrivna minimiavståndet på 60 meter för tung trafik. För att följa hastighetsbegränsningen har det på bron placerats hastighetstavlor, informationstavlor om skadorna på bron, bullerräfflor samt avståndsmarkeringar för den tunga trafiken.


Hastighetsbegränsningen på bron är 50 km/h och avståndet mellan den tunga trafiken och annan trafik har ett minimiavstånd på 60 meter. Det är oerhört viktigt att var och en följer trafikbegränsningarna på bron.