Hoppa till innehåll

Nuvarande trafikbegränsningarna på Rävsundsbron

Rävsundsbron på Skärgårdsvägen är i dåligt skick och i slutet av sin livscykel. Man har varit tvungen att införa trafikeringsbegränsningar för bron för att säkerställa användningen av bron fram till att den nya bron blir färdig 2025. Ärenden som gäller den nuvarande brons skick och trafikbegränsningar har sammanställts på NTM-centralens webbplats. På webbplatsen finns också vanliga frågor och svar. 

På webbplatsen finns grundläggande information om bron, utförda reparationsarbeten, gällande trafikbegränsningar samt information om massorna för tunga transporter och situationen för specialtransporter. 

Läs mer på NTM-centralens webbplats:

Rävsundsbron