Hoppa till innehåll

Banunderhåll, Södra Finland

Karta över underhållsområden i Södra Finland.

Bandisponenter på underhållsområdet för Södra Finlands bannät:

Område 1 Jukka Saha, tfn 040 0239 744,
Bandelar: Helsingfors-Kyrkslätt, Helsingfors-Riihimäki, Riihimäki-Lahtis, Kervo-Lahtis, Kervo-Nordsjö, Kervo-Sköldvik, Ringbanan och depån Ilmala i Helsingfors

Område 2 Martti Uuttu, tfn 040 042 2911,
Bandelar: Hangö-Hyvinge, (Kyrkslätt)-Åbo, Åbo-Nystad, Reso-Nådendal, Åbo-(Toijala)

Disponenttjänst

Rejlers Oy
Datavägen 9
01530 VANDA
tfn 040 508 5945
fax 09 272 4745

e-postadresser: [email protected]

Obs! Markanvändningsdisponent Kaj Grönqvist, e-postadress [email protected]

Ansvarig disponent
Jukka Saha
tfn 040 023 9744

Bandisponent
Område 1

Jukka Saha
tfn 040 023 9744 

Bandisponent
Område 2 och skötselavtal för stationsområden i område 2

Martti Uuttu
tfn 040 042 2911

Sakkunnig inom projekthantering
Områden 1 och 2

Eija Karttunen
tfn 040 508 5945

Sakkunnig, markanvändning
Kaj Grönqvist
tfn 040 573 5226

Bandisponent
Underhåll av stationsområden och skötselavtal för stationsområden, HRT-område
Område 1

Petri Miettinen
tfn 0400 279130

Tunnel- och husteknikdisponent
Tunnel- och byggnadsautomation, hissar och rulltrappor

Områden 1 och 2
Esa-Pekka Meiseri 
tfn 040 8011766

Elexpert
Helsingfors driftcentralområde elunderhåll

Områden 1 och 2
Jukka Saha
p. 040 023 9744

Bandisponent
Expert på säkerhetsanordningar

Områden 1 och 2
Kari Nyyssönen
tfn 040041 7733

Biträdande disponent
Depån Ilmala i Helsingfors
Trafikledsverket serviceproduktion och infrastrukturunderhåll

Jussi Nieminen
tfn 040 8661995

Driftcentral
HELSINGFORS
tfn 045 5670 117 103
[email protected]

Driftsledare
Aapo Haikala
tfn 040 484 9494
[email protected] 

Uppbörd av hyra, hela Finland
Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning
Behandling av inkomster
PB 109
13101 Tavastehus

tfn 02955 63884
asiakaspalvelu.laskut(at)palkeet.fi

Trafikledsverket

Trafikledsverkets e-postadresser: [email protected]

Regionchef, underhåll
Eero Liehu
tfn 029 534 3894

Regionchef
Antero Kaukonen
tfn 029 534 3886

Regionchef, byggande
Erkki Mäkelä
tfn 029 534 3822

Markanvändnings- och fastighetsärenden, avtal om placering enligt banlagen
Seppo Mikkonen
tfn 029 534 3898

Regionchef, planering
Anna Miettinen
tfn 029 534 3837