Ge respons på banprojektet Helsingfors-Riihimäki

All respons om projektet är välkommen!
Du kan ge fritt formulerad respons om projektet i blanketten nedan.
Vänligen meddela din e-postadress i samband med din respons om du vill ha svar på responsen.

Personuppgifterna behandlas i enlighet med dataskyddslagen och dataskyddsbeskrivningen för planeringen. Du kan bekanta dig med dataskyddet i allmänhet på Trafikledsverkets webbplats.