Hoppa till innehåll

Kiesimä kanal

Kymmene älvs vattendrag
rutten Keitele-Iisvesi-Pielavesi
Sjökort: 447

Tillåtna fartygsmått
35,0 x 7,5 x 2,4 x 5,9(m)
(längd x bredd x djupgående x höjd)

Service: Brygga för kortare uppehåll på övre sidan, grilltak
Nivåskillnad mellan vattenytorna: 5,40–5,60 m

Kanalen förenar Kiesimänjärvi och Konnevesi. Den 460 m långa kanalen byggdes 1918–27. Den fasta bron som korsar kanalen har en fri höjd på 5,9 meter.

Självbetjäningssluss. När man kommer nerifrån (från Konnevesi) finns startsnöret för självbetjäningen och anvisningar till höger i muren och när man kommer uppifrån likaså till höger i muren i närheten av bron.

Obs! Vattenståndet förändras snabbt under slussningen. Kontrollera att repet kan löpa fritt när du är på väg neråt i slussen. Slussningsvattnet tappas genom tunnlarna på slussens botten och därför uppstår ingen strömning i riktning mot slusslinjen.
 

Kanalens kontaktuppgifter

Telefon 0400-152 904

Kanal med självbetjäning.

Öppettider 2024

Obs. Undantag från öppettider ovanför kanalsidan.

Maj: klockan 7–21 (se kanalens öppningsdatum på sidan Kanalernas och broarnas öppettider)
Juni: klockan 7–24
Juli: klockan 7–24
Augusti: klockan 7–24
September: klockan 7–18
Oktober: måndag och tisdag stängt, övriga dagar klockan 7–17