Hoppa till innehåll

Underhåll av broar

Med underhåll av broar säkerställs att de är säkra att använda och hållbara. En stor del av broarna uppnår snart den ålder då de behöver grundliga renoveringar.

Vi har cirka 15 160 landsvägsbroar och av dessa är ungefär fem procent i dåligt skick. Man har infört viktbegränsning på 180 broar som är i dåligt skick. Trafikledsverket uppskattar att cirka 7 000 broar uppnår en ålder då de kräver grundliga renoveringar före år 2020. Antalet broar som är i dåligt skick har ökat långsamt även om Trafikledsverket har satsat på grundliga renoveringar.