Digiroad-materialpublikationer

Digiroad-materialpublikationen kommer ut några gånger om året och bilagorna publiceras alltid i PDF-format. I bilagorna ingår en beskrivning av dataslagen samt ett följebrev.

Materialpublikationerna finns i Trafikledsverkets materialtjänst

Den nyaste materialpublikationen finns på grå botten upptill på sidan, och de återstående publikationerna fram till 2017 finns listade nertill, från den nyaste till den äldsta.

Kom ihåg att läsa och följa Trafikledsverkets användarvillkor för öppna data. 

Schema för materialpublikationer:

4/2021: September 2021

5/2021: November 2021

1/2022: Januari 2022