Hoppa till innehåll

Kontaktinformation

Trafikledsverket

Projektchef

Harri Sakki

  • 029 534 3211

Elektrifiering av järnvägen Hyvinge–Hangö och förbättring av plankorsningar

Banprojekt Pågående Under planering Nyland

Inom projektet elektrifieras den 149 kilometer långa enkelspåriga banan Hyvinge–Hangö och säkerheten vid plankorsningarna på sträckan förbättras.

Utgångsläge

Järnvägen Hyvinge–Karis–Hangö (149 km) är en enkelspårig icke elektrifierad bana. På banavsnittet Hyvinge–Karis går endast godstrafik och mellan Karis och Hangö även upphandlad persontrafik med rälsbussar.

År 2017 transporterades 1,4 miljoner ton gods på sträckan och endast en del av denna trafik gick längs hela banavsnittet. År 2017 gjordes 100 000 persontrafikresor mellan Karis och Hangö. 

Det finns 78 plankorsningar på sträckan Hyvinge–Hangö varav 38 är försedda med varningsanordningar. Av plankorsningarna finns 8 i Hyvinge, 15 i Nurmijärvi, 18 i Vichtis, 13 i Lojo, 16 i Raseborg och 8 i Hangö. Man har strävat efter att avlägsna plankorsningarna på sträckan under årens lopp och de senaste togs bort 2017.

Hyvinkää-Hanko-rataosa ja paikkakunnat merkittynä

Projektets innehåll och mål

Elektrifieringen omfattar banan Hyvinge–Karis–Hangö, stickspåret till produktionsanläggningen i Gerknäs samt eventuellt elektrifiering av hamnspåret i Lappvik. Det finns sammanlagt cirka 165 km spår som ska elektrifieras, inklusive bangårdar. Målet är att förbättra järnvägstransporternas kostnadseffektivitet och minska de skadliga utsläppen från trafiken.

Syftet med att förbättra plankorsningarna är att förbättra säkerheten i plankorsningarna på banavsnittet antingen genom att avlägsna dem eller genom åtgärder som förbättrar säkerheten. Åtgärderna för att förbättra plankorsningssäkerheten gäller flera plankorsningar på banavsnittet.

Projektets kostnader

Kostnadskalkylen för hela projektet uppgår till 62 miljoner euro: 46 miljoner euro för elektrifieringen och 16 miljoner euro för förbättringen av plankorsningarna.

Projektets förlopp

Järnvägsplanens första del godkändes i februari 2021 och beslutet finns till påseende i februari–mars 2021. Järnvägsplanens andra del godkändes i maj 2022.  Länk till järnvägsplanen.

Planeringen för att förbättra plankorsningarnas säkerhet har inletts och arbetet framskrider för närvarande på de objekt som har godkänts i järnvägsplanens första del.

Byggandet av banledningen har konkurrensutsatts som två separata entreprenader. På banavsnittet Karis–Hangö ansvarar GRK Suomi Oy för banledningsentreprenaden och på banavsnittet Karis–Hyvinge Ratatek Oy. Elektrifieringen av banavsnittet Karis–Hangö slutfordes i november 2023.

Projektet slutförs i sin helhet under 2024.
 


 

Aktuellt om projektet

Aktuellt om projektet
Ge feedback

All feedback är välkommen!