Hoppa till innehåll

Praktikplatser för studerande

Trafikledsverket erbjuder varje år en praktikplats för drygt tjugo studerande. Praktiken är en bra möjlighet att bekanta sig med trafikbranschen och Trafikledsverkets verksamhet. Vi vill ständigt utveckla vår verksamhet och är intresserade av studerandenas nya idéer!

Trafikledsverket låter årligen utföra tiotals lärdomsprov. Genom lärdomsproven får Trafikledsverket utredningar som är nödvändiga med tanke på verksamheten och samtidigt får framtidens yrkespersoner bekanta sig med trafikbranschen och verkets verksamhet. Vi tar emot förslag på lärdomsprov på adressen [email protected].

Trafikledsverkets lediga praktikplatser meddelas på samma sätt som andra arbetsplatser på webbplatsen valtiolle.fi. Praktikperioderna kan vara olika långa och de avlönade praktikanterna har en varierande utbildningsbakgrund. På de flesta praktikplatser krävs kunskaper i finska eller svenska.

Nedan kan du läsa vilka erfarenheter praktikanter inom olika branscher har av sin praktikperiod!

Harjoittelija Eemil Mennala

Eemil Mennala, projekthantering

Jag studerar kunskapsledning vid Tammerfors universitet och hösten 2021 inledde jag mitt fjärde studieår. Jag upplever att mina studier har varit till nytta för mig i mitt arbete, eftersom jag vid universitetet har fått goda grunder för projektarbete och även tillräckligt omfattande insikter i behoven av applikationsutveckling.

En vanligarbetsdag vid Trafikledsverket bestod av olika möten och självständigt arbete. I de självständiga arbetsuppgifterna låg fokus huvudsakligen på kalkyltjänsten Ihku, där jag kalkylmässigt modellerade olika projektdelar. Teman för mötena var till exempel insamling av utgångsinformation om olika projektdelar tillsammans med sakkunniga och granskning av funktionsdugligheten hos de beräkningsmodeller som producerats med tanke på applikationsutveckling. 

Det bästa med mitt arbete var att jag upplevde att det hade betydelse för samhället. Ihku-gänget är också toppen och det var trevligt att arbeta med dem. Också de varierande uppgifterna och dagarna gjorde arbetet meningsfullt. Jag upplevde det särskilt trevligt att praktikanter får ansvar oberoende av tidigare erfarenhet, vilket är ett utmärkt sätt att utvecklas. 

Eemil gjorde praktik sommaren 2021.
 

Harjoittelija Jannika Brofelt

Jannika Brofelt, planering av trafikleder

Jag studerar för andra året inom magisterprogrammet för markanvändningsplanering och trafikteknik vid Aalto-universitetet. På kandidatnivå studerande jag geografi. Praktiken vid Trafikledsverket var för mig den första arbetsplatsen inom min egen bransch, så den har gett mig mycket värdefull arbetserfarenhet och nya kunskaper. 

Mina arbetsuppgifter under praktiken har varit ganska mångsidiga. På morgonen började jag i allmänhet med en översikt av min uppgiftslista, där jag hade samlat uppgifter av vilka jag kunde utföra största delen i egen takt. Utifrån översikten satte jag upp ett mål för dagens arbete. Många av mina arbetsuppgifter handlade om informationshantering samt upprätthållande och uppdatering av uppgifter i Trafikledsverkets olika system. Dessutom fick jag utföra olika assisterande uppgifter, till exempel söka källmaterial för Trafikledsverkets nya anvisning, samt göra en småskalig utredning om olyckor.

Det bästa med praktiken var att få bekanta sig med planeringen av vägar och banor ur ett offentligt perspektiv. De trevliga arbetskamraterna, som alltid hjälpte vid behov, var också definitivt en av de bästa sidorna med arbetet.
Trafikledsverket är en utmärkt praktikplats. I arbetet får man ta del av intressanta uppgifter och helheter och praktikanterna får ett varmt mottagande. Man får påverka sina egna uppgifter och arbetet är flexibelt. 

Jannika gjorde praktik sommaren 2021.

Harjoittelija Milla Hyyrynen.

Milla Hyyrynen, enheten för dokumenthantering

Jag studerar förvaltningsvetenskap vid Vasa universitet för tredje året. Jag inledde min praktik vid verksamhetsstället i Böle och nu är jag redan andra året på praktik vid Trafikledsverket. Under denna tid har jag arbetat både på registratorskontoret, vid enheten för dokumenthantering samt arbetat med tillgänglighet. Efter sommaren fortsätter jag arbeta deltid vid sidan av studierna. 

Under praktiken har jag fungerat som administratör för olika interna system med koppling till såväl dokumenthantering som digitala signaturer. Vanligtvis har jag börjat dagen med att kontrollera att systemen fungerar och därefter har jag gått igenom e-posten. Jag ger användarrättigheter, skickar begäranden om information, skapar digitala grupparbetsutrymmen och löser problem. På registratorskontoret öppnar jag e-post och på måndagar och torsdagar öppnar jag brevpost på plats – och då går största delen av dessa dagar åt till detta. 

Under mitt arbete vid Trafikledsverket har jag råkat ut för många överraskande saker som jag inte hade trott att jag skulle få arbeta med. Det roligaste är säkert att jag känner till var olika kommuner i Finland ligger. I mitt arbete började jag i allt högre grad uppskatta organisationens interna tjänster och informationsflöde. 

Det är också viktigt för mig att arbetskamraterna vid enheten är toppen, och därför har min praktik varit mycket givande. Trots coronapandemin höll också vi praktikanter kontakt genom att ta en kaffe på distans varje torsdag, där alla ibland satt tysta och ibland skrattade så tårarna sprutade.

Milla var praktikant sommaren 2020 och 2021.
 

Harjoittelija Emmi Kataja

Emmi Kataja, personalen

Precis före praktiken utexaminerades jag som tradenom från yrkeshögskolan Haaga-Helia. I mina studier riktade jag in mig på HR och chefsarbete och därför lockades jag av en praktik vid Trafikledsverkets personalenhet. Dessutom ville jag få erfarenhet av ett stort statligt ämbetsverk och utveckla min yrkeskompetens.

Till arbetsuppgifterna hör allt som har att göra med hantering av anställningsförhållanden: personalförmåner för anställda såsom hantering av lunch-, arbetsrese-, motions- och kulturförmåner samt svar på e-post om personalärenden. Jag ger chefer och personal råd i frågor som gäller anställningsförhållanden, till exempel arbetstid och semestrar. Jag bereder också utnämningsbrev och fyller i person- och löneuppgifter i systemen samt sköter andra löpande arbetsuppgifter vid personalenheten. 

Det bästa med praktiken har varit den härliga arbetsgemenskapen. På grund av coronapandemin inledde jag min praktik på distans och jag har hela tiden fått hjälp av mina vänliga arbetskamrater. Likaså har arbetsuppgifterna varit meningsfulla eftersom jag tycker om att hjälpa människor och lösa problem. Det är fint att få vara med på en anställds resa från början till slut.

Jag upplever att praktikanter vid Trafikledsverket får ta ansvar och påverka sina arbetsuppgifter. Man får göra allt möjligt under praktiken och man får alltid stöd i arbetet. Praktiken är en lysande inkörsport till framtiden!

Emmi gjorde praktik sommaren 2020.

 

Harjoittelija Iiro Törmä

Iiro Törmä, enheten för konstbyggnader

Jag studerar byggnads- och samhällsteknik för tredje året vid yrkeshögskolan LAB i Villmanstrand. På våren bläddrade jag bland lediga praktikplatser eftersom jag i mitt hjärta kände att jag ännu inte hittat de bästa platserna. Där och då sökte jag en praktikplats vid Trafikledsverkets enhet för konstbyggnader till min stora glädje fick jag den.

Mina arbetsdagar omfattar uppdatering av det nya registret över konstbyggnader, insamling och strukturering av information och annat kontorsarbete. Om coronasituationen blir bättre får jag också göra broinspektioner i det finska vägnätet. Jag deltog redan i en auditering av byggplatsen vid en bro som byggs i Esbo och fick samtidigt bekanta mig med experter inom branschen, vilket var fint. Arbetskamraterna hjälper alltid och erbjuder modigt olika arbetsuppgifter.

Trafikledsverket är en unik arbetsplats inom byggbranschen eftersom man här får bekanta sig med bakgrunden till anvisningar och bestämmelser som gäller alla entreprenörer och tillämpa informationen i praktiken. Under praktiken har jag lärt mig mycket om broar och arbetslivet som man inte fördjupar sig i vid yrkeshögskolan. Nu vet jag mer om till exempel bro- och vattenkonstruktioner, broarnas och Trafikledsverkets historia samt statsförvaltningen som helhet.

Arbetet vid enheten för konstbyggnader har väckt mitt intresse för brobyggnadsteknik och jag har börjat leka med tanken på DI-studier vid Tammerfors universitet. Broar fascinerar mig: de är konstruktioner som är utmanande vad gäller mekanik och material och om de går sönder blir konsekvenserna ofta allvarliga. Arbetet med broar är betydelsefullt och tar tid – det egna avtrycket syns länge i vägnätet.

Iiro gjorde praktik sommaren 2020.