Hoppa till innehåll

Farledskort

Farledskorten innehåller information för farledsanvändarna om farlederna och de hamnar de leder till.

De kompletterar de farledsdata som sjökorten och andra publikationer innehåller. Farledskort har utarbetats över de farleder som leder till vinterhamnarna, m.a.o. största delen av huvudlederna för handelssjöfarten.

Ett farledskort består av ett kort med fakta om farledens dimensionering, navigerbarhet och navigeringsförhållanden, eventuella trafikrekommendationer och –begränsningar, isförhållanden samt trafikservice.

I helheten ingår också ritningar över farleden och hamnen. Ritningarna får inte användas för navigation. De visar farledsdragningen och utmärkningen i stora drag, farledsområdet, de ramade djupen på de olika farledsavsnitten, kajplatserna och överlag de platser som det finns hänvisningar till i texten.

Skärgårdshavet

Nådendal 15,3 m

Fläckgrund-Förby

Lövskär-Enskär 10 m

Skiftet-Mariehamn

Mariehamn 8,2 m

Björneborg, Mäntyluoto 12 m

Björneborg, Tahkoluoto 15,3 m

Raumo 12 m

Raumo, Valkeakari 7,5 m

Dalsbruk 8,0 m

Utö-Hangö 9,0 m

Utö-Lövskär 10 m

Nystad 12,5 m

Hepokari, Nystad 8,5 m

Finska viken

Fredrikshamn 12,0 m

Porkala-Helsingfors

Hangö 13 m

Hangö omfartsled

Hangö-Tvärminne 9 m

Helsingforsleden (9,6 m)

Farleden till Västra hamnen i Helsingfors

Helsingfors-Orrengrund

Ingå 13 m

Kantviks farled

Lovisa 9,5

Mussalo 15,3

Orrengrund-Kotka

Sköldvik 15,3

Nordsjöleden 11m

Bottniska viken

Kaskö 9 m

Vasa 9 m 

Kemi, Ajosleden 10 m

Uleåborg 10 m

Uleåborgsleden 12,5 m

Uleåborg - Kemi 10 m

Kalajokileden 8,5 m

Karleby 14 m 

Jakobstad 11 m 

Torneå 9 m

Stubben-Munsala 7 m

Veitsiluoto 6,8 m

Kristinestad 12 m

Brahestad-Uleåborg-Kemi kustleden

Brahestadsleden 10 m