Hoppa till innehåll

Varför får man inte röra sig på järnvägen?

Det är farligt att röra sig på järnvägsområden, såsom spår eller bangårdar samt att vistas där olovligt, och därför är det också förbjudet i lag. Om någon vistas på tågbanan anmäls det alltid till nödcentralen eller polisen.

Tåget väjer inte
- Tåget rör sig snabbt och behöver hundratals meter för att stanna. Tåget rör sig också ganska ljudlöst – du hör det först när det är för sent. 
- Luftströmmen från ett tåg i rörelse kan lätt fälla omkull en person som befinner sig nära banan. 

Risk för elchock
- Elbanans spänning är livsfarlig, den är till och med hundra gånger högre än i vägguttagen hemma, och elektriciteten kan hoppa långt från kontaktledningarna

Det går inte att förutse när ett tåg kommer
- Lita inte på vaga minnesbilder av tågtidtabellen: utöver tågen rör sig även mycket trafik som inte finns med i tidtabellen på spåren, såsom servicetåg eller godstrafik.

Gena inte!
- Det är förbjudet och farligt att korsa en tågbana på ett annat ställe än vid en officiell övergång. 

Skadegörelse äventyrar säkerheten
- Det är absolut förbjudet med skadegörelse, till exempel att placera en sten, cykel eller något annat hinder på spåret. Det kan orsaka allvarliga olyckor både för tågpassagerarna och för den som utför skadegörelsen.

Likes eller livet?
- Järnvägen är inte rätt ställe att ta en selfie.

Var ansvarsfull, och skydda dig själv och andra. Låt tågen ha spåren för sig själva!