Hoppa till innehåll

Varför får man inte röra sig på järnvägen?

Att röra sig på järnvägsspår eller i deras omedelbara närhet är farligt och dessutom förbjudet enligt lagen. Om någon obehörigt vistas på spåret anmäls det alltid till nödcentralen eller polisen.

Järnvägen får endast korsas på de platser som är avsedda för det, dvs. vid plankorsningar som alltid är försedda med separata skyltar. Det är både farligt och olagligt att olovligen korsa en järnväg och att obehörigt vistas på ett järnvägsområde. Tåg är tysta och går snabbt och har en mycket lång stoppsträcka, upp till 1–2 kilometer. Tåget kan alltså inte väja för en person på spåret.

Det är bra att komma ihåg att den som skadar bannätets infrastruktur är ersättningsskyldig, även den som är minderårig.

Att röra sig på järnvägsspår är absolut förbjudet.

Var ansvarsfull och lämna banorna åt tågen

Risk för elchock

 • En elbana är alltid livsfarlig och spänningen är upp till hundra gånger högre än i vägguttagen hemma. Elektriciteten kan så att säga ”hoppa” långt från kontaktledningarna.

Tåget kan inte väja

 • Tåget går snabbt och kan inte väja – stoppsträckan är minst flera hundra meter, men upp till 1–2 kilometer.

Likes eller livet?

 • Järnvägen är inte rätt ställe att ta en selfie.

 • Tågen är mycket tysta. Du hör ett tåg som närmar sig först då det är för sent.

Gena inte

 • Det är förbjudet och farligt att korsa en tågbana på något annat ställe än vid en officiell övergång, det vill säga en plankorsning.

 • Luftströmmen från ett tåg i rörelse fäller lätt en människa som befinner sig nära banan.

Skadegörelse äventyrar säkerheten

 • Skadegörelse är absolut förbjudet och kan orsaka en allvarlig olycka både för passagerarna på tåget och för den som ligger bakom skadegörelsen.

 • Den som ligger bakom skadegörelsen är ersättningsskyldig även om han eller hon är minderårig.

 • Om någon vistas på banan anmäls det alltid till nödcentralen och polisen.

Tågets ankomst kan inte förutses

 • Lita inte på minnesbilder eller ens på tågens tidtabeller, tågen kan vara försenade.

 • Dessutom rör sig mycket tågtrafik utanför tidtabellen på banorna, såsom servicemateriel eller godstrafik. Dessa tåg finns inte med i tidtabellen.