Hoppa till innehåll

Ytterligare information:

Projektchef

Mikko Heiskanen

Ilmala snösmältningsplats

Banprojekt Avslutad

Byggandet av Mellersta Böle har påbörjats och området är därför inte längre i järnvägsbruk. Det behövs således nya lösningar för hantering och lagring av snö som röjs från spåren.

Ilmala snösmältningsplats

Byggandet av Mellersta Böle har påbörjats och området är därför inte längre i järnvägsbruk. Det behövs således nya lösningar för hantering och lagring av snö som röjs från spåren.

Trafikverket har jämfört olika alternativ för att transportera bort och smälta snö. Det bästa alternativet med tanke på miljön och kostnaderna var en snösmältningsplats i Ilmala.

En ny lösning för hantering av snö från järnvägarna

Idén i ett nötskal:

  • Platsen är 2 500 m2 stor.
  • Vid behov smälts snön på platsen med fjärrvärme. Om temperaturen är under -10°C smälts snön inte.
  • Energibehovet för snösmältningen är cirka 334 kJ/kg (ca 93 kWh/snöton).
  • Vattnet från snön som smälter naturligt på grund av sol och regn leds till dagvattenavloppet.
  • Snön transporteras till platsen med tågvagnar från bangårdarna i Helsingfors, Böle och Ilmala.

Man har beräknat att också snö från snörika vintrar kan hanteras på en plats av denna storlek. Det genomsnittliga snölagringsbehovet är cirka 100 000 m3 och det kan lagras utan att snön behöver smältas under vintern. Man måste ändå förbereda sig också för snörika vintrar då snömängden kan uppgå ända till 200 000 m3.

Förstudierna för projektet gjordes 2011-2014 och konstruktionsplaneringen sommaren 2014. Byggnadsarbetena inleddes i slutet av 2014 och pågår som bäst. Platsen blir färdig till vintern 2015-2016.

Kostnadsberäkningen för projektet är: 1,5 miljoner euro.