Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

NTM-centralen

projektchef

Antti Pönni

  • 029 502 9022

Finnmap Infra Oy

övervakare

Juha Nevalainen

  • 0400 454 833

Finnmap Infra Oy

säkerhetskoordinator

Päivi Luoma

  • 050 508 8558

Ylöjärven Kiviset Oy

arbetschef

Joonas Kilpinen

  • 044 559 0122

Ylöjärven Kiviset Oy

platschef

Jari Rutanen

  • 040 713 2139

Lv 140 förbättring av gång- och cykelleden mellan Skjutsvägen och lv 152, Vanda och Sibbo, KU

Vägprojekt Pågående Nyland

Gång- och cykelleden mellan lövträd

Byggprojektet omfattar en breddning av den nuvarande gång- och cykelförbindelsen i riktning med landsväg 140 samt en förbättring av konstruktionen på avsnittet mellan Skjutsvägen och landsväg 152. Avsnittet är drygt 7 km långt och ligger i både Vanda och Sibbo. Samtidigt förbättras enskilda små trafiksäkerhetsobjekt (LITU) i anslutning till körbanan och brister i körbanans räcken åtgärdas. Vägbelysningen på hela avsnittet förnyas också för körbanans del.

Projektet är en gemensam upphandling mellan NTM-centralen, Sibbo kommun, Vanda stad och Fintraffic Väg Ab.

Projektets bakgrund/utgångspunkter

För närvarande är beläggningen på trafikleden skadad på flera ställen och det finns gropar i leden. Gång- och cykelleden (Håkansböle) mellan Skjutsvägen och Landsväg 152 (Sibbovägen, Nissbacka) iståndsätts.

Projektets mål

Syftet med projektet är att förbättra trafiksäkerheten och göra trafiken smidigare på gång- och cykelleden som är i dåligt skick. I projektet breddas leden och den får en mittlinje och körfältspilar. Dessutom byggs fyra trafiksäkerhetsobjekt i korsningsområdena vid landsväg 140.

Projektets framskridande och tidtabell 

  • Byggandet av objekten inleds i slutet av september 2023 
  • Objekten är färdiga senast 31.10.2024.