Hoppa till innehåll

Ytterligare information

Prjoektchef

Pekka Rautoja

Bennäs-Jakobstad

Banprojekt Avslutad

Banavsnittet Bennäs–Jakobstad–Alholmen betjänar godstrafiken till Jakobstads hamn och i främsta hand skogsindustrin. Målet med elektrifieringen av banavsnittet är att öka järnvägstransporternas kostnadseffektivitet och minska de skadliga utsläppen från transporterna.

Bennäs-Jakobstad

Banavsnittet Bennäs–Jakobstad–Alholmen betjänar godstrafiken till Jakobstads hamn och i främsta hand skogsindustrin. Banavsnittet är inte elektrifierat, vilket för närvarande innebär att tågens lok måste bytas innan man kommer till banavsnittet. Målet med elektrifieringen av banavsnittet är att öka järnvägstransporternas kostnadseffektivitet och minska de skadliga utsläppen från transporterna.

Projektets byggplan utarbetas under 2015. Det behövs ingen järnvägsplan, eftersom projektet är så pass litet till omfattningen. Byggarbetet påbörjas hösten 2015.

Projektets omfattning

Utöver elektrifieringen av banavsnittet Bennäs–Jakobstad–Alholmen, kommer också spåren på trafikplatserna Jakobstad och Alholmen att ändras. På bangården i Jakobstad finns det fem spår, varav två eller tre kommer att användas också i fortsättningen och elektrifieras. Med hjälp av spårändringen till Alholmen strävar man efter att godstågen ska kunna köra direkt till hamnen och till industrianläggningarnas privatspår. På så sätt kan man avsevärt minska tågens växlingstrafik och de störningar som denna orsakar mellan Jakobstad och Alholmen.

Kostnaden

Kostnadsberäkningen för elektrifieringen av avsnittet Jakobstad–Bennäs är 4,0 miljoner euro. Nyttokostnadskvoten (NK) för elektrifieringen av avsnittet Bennäs–Jakobstad–Alholmen är 3,9.