Hoppa till innehåll

Ahkiolahti kanal

Vuoksens vattendrag
rutten Kuopio-Idensalmi
Sjökort: M266 och M267

Tillåtna fartygsmått
160,0 x 11,8 x 2,4 x 12,0 [m]
(längd x bredd x djupgående x höjd)

Förtöjning: De rörliga pollarna vid slussen.
Service: Mellan den gamla och nya kanalen en rastplats med café, WC, informationstavla
Nivåskillnad mellan vattenytorna: 3,10–3,50 m

Kanalen förenar Onkivesi och Maaninkajärvi. Den 1870 m långa kanalen byggdes 1866–74 och förnyades 1981–83. Den gamla kanalen fungerar som sevärdhet.
Den fasta bron som korsar kanalen har en fri höjd på 12,0 meter.

Självbetjäningssluss. När man kommer nerifrån finns startsnöret för självbetjäningen och anvisningar till höger på bryggan och när man kommer uppifrån till vänster på bryggan.

Vid störningar kontakt med driftspersonalen per telefon.
Flottkanal där det inte finns plats på samma gång som timmerbuntar. Förtöj vid behov vid väntbryggan på nedre sidan.

Obs! Tidvis regleringsavtappning i vattendraget, som orsakar en farligt kraftig strömning i kanalen. Om avtappningen varnas med en röd blinkande ljusskylt. Under avtappningen är rutten i det övre vattendraget avstängd med en flytande bom. Om du anländer till kanalen under avtappningen, förtöj omsorgsfullt vid väntbryggan och kontakta driftspersonalen.

Kanalens kontaktuppgifter

Tfn 0400 155 372
Kanal med självbetjäning.

Öppettider 2024

Obs. Undantag från öppettider ovanför kanalsidan.

Maj: klockan 7–21 (se kanalens öppningsdatum på sidan Kanalernas och broarnas öppettider)
Juni: klockan 7–24
Juli: klockan 7–24
Augusti: klockan 7–24
September: klockan 7–18
Oktober: måndag och tisdag stängt, övriga dagar klockan 7–17