Hoppa till innehåll

På tidresa i Finland: berättelsen om trafiklederna

Trafikledsverket vill erbjuda varje trafikant en möjlighet att uppleva en del av den dokumenterade historian av trafiklederna och Finland. Genom att bläddra i vår berättelsekarta kan du hitta fyrar, museivägar och järnvägar, musei- och järnvägsbroar, kanaler samt farledsmuseer.

En del av de mycket gamla objekten används fortfarande till de uppgifter som ålagts dem och är fina exempel på byggnationen under deras egen tidsålder. Kartan kan användas till exempel när man planerar en semesterresa.

Trevlig och trygg resa, vare sig den sker i fåtöljen eller på vägen!

Gå till berättelsekartan

Framsidan av berättelsekartan. Bilder på vägar, järnvägar, broar och farleder.