Hoppa till innehåll

Uppgifter om planeringsobjekten

Trafikledsverket utarbetar och låter genomföra planeringen av trafikledsprojekt. När det gäller vägobjekt låter man göra planeringen i samarbete med NTM-centralerna.

Du kan hitta mer information om planeringsobjekten på tre olika sätt:

Projektsök

Med hjälp av projektsök hittar du planeringsobjektens webbsidor. Det finns dock inte webbsidor för alla planeringsobjekt.

Projektkort

För viktiga planeringsobjekt har ett kort presentationsmaterial utarbetats, dvs. projektkort för de olika trafikledsformerna: vägprojekt, banprojekt och vattenleder.

Projektkarta

I applikationen Projektkarta presenteras pågående projektplaneringsobjekt, dvs. pågående och färdigställda utredningsplaner, väg- och järnvägsplaner samt vattentillståndsplaner. Applikationen omfattar dock inte planeringsobjekt vars tidpunkt för genomförande är okänd.

Byggandet av planeringsobjekten har ännu inte beviljats finansiering i statsbudgeten.

Uppgifter om pågående byggprojekt hittar man via projektsök

Kungörelser om Trafikledsverkets väg- och järnvägsplaner