Regelmärken 1.6.2020

Regelmärken anger en regel för vägtrafikanterna eller ett ställe på vägen där den trafikregel som märket anger är tillämplig.

Kan du inte se bilder? Se bilder på Flickr.