Hoppa till innehåll

Gång och cykling

Gång- och cykeltrafikens sammanlagda andel av de kilometer som finländarna dagligen avlägger är cirka fyra procent. Räknat i antalet resor är andelen större: en knapp tredjedel av resorna görs till fots eller med cykel.

I statsrådets principbeslut fastställs målen för att främja gång och cykling. Kommunikationsministeriet publicerade ett program för främjande av gång och cykling våren 2018. Målet med programmet är att öka mängden sträckor som avläggs till fots och med cykel med 30 procent fram till 2030.

Trafikledsverket främjar förhållandena för gång och cykling i enlighet med de riksomfattande målen i prioriteringsområdena samt i den regionala trafiksystemplaneringen. Dessutom handleder Trafikledsverket NTM-centralerna i byggandet och underhållet av gång- och cykelvägar.