Hoppa till innehåll

Statens roll

Kommunikationsministeriet, Transport- och kommunikationsverket Traficom, Trafikledsverket och NTM-centralerna deltar i det regionala trafiksystemarbetet och planeringen av markanvändningen.

De olika aktörernas roller i korthet:

Kommunikationsministeriet: Ansvarar för MBT-förhandlingar, trafiksystemarbetet i stora stadsregioner, diskussionerna om trafiksystemets storområden och styrningen av förvaltningsområdet.

Transport- och kommunikationsverket: Koordinerar trafiksystemarbetet, gör trafiksystemanalyser, konsekvensbedömningar och strategiarbete för trafiksystemet. Ansvarar också för trafiktjänsterna och marknaden, automatiseringen av trafiken samt kommunikationsnäten.

Trafikledsverket: Ansvarar för statens bannät och farleder samt landsvägsnätet på riksnivå. Deltar i samordningen av trafiken och markanvändningen.

NTM-centralerna: Ansvarar för den regionala väghållningen, trafiksystemets funktion och kollektivtrafikens funktion.

Alla organisationer ansvarar för att främja hållbar mobilitet och trafiksäkerhet.