Kungörelser och annonser

På denna sida publiceras Trafikledsverkets väg-, ban och vattenvägprojekt samt annonser om NMT-centralens vägprojekt.

Kungörelser om t.o.m. 19 november 2020 finns på den finskspråkiga sidan.